V Spišskom Podhradí sa už deväť rokov buduje úcta k sv. Filoméne

TK KBS, ae; ml | 09. 08. 2021 12:40Spišské Podhradie 9. augusta (TK KBS) V Spišskom Podhradí – v Kostole Narodenia Panny Márie bude 11. augusta 2021 deviaty ročník púte k svätej Filoméne. Začiatok pútí siaha do roku 2012 a zrodil sa po návšteve Svätyne sv. Filomény v talianskom Mugnano del Cardinale  skupinou slovenských pútnikov, ktorých viedol kňaz a cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják. Už niekoľko rokov vedie slovenské Arcibratstvo sv. Filomény  so sídlom v Spišskom Podhradí a je aj vymenovaným delegátom šírenia úcty k sv. Filoméne pre Českú republiku.Ako uviedol pre TK KBS, na púť k sv. Filoméne sa ctitelia svätice a členovia arcibratstva pripravujú celý rok pravidelnými mesačnými stretnutiami a vždy desiateho dňa v mesiaci od októbra do mája ich prináša zo Spišského Podhradia aj Rádio Mária v priamom prenose. „Bezprostredná príprava púte sa začala mesiac pred samotným podujatím zostavovaním programu, ktorý je bohatý nielen po stránke duchovnej, ale aj intelektuálno-kultúrnej, cez poznávanie histórie a umelecko-historických pamiatok mesta i jeho osobností.Základom púte je predovšetkým svätá omša, modlitba sv. ruženca, ako aj modlitieb k sv. Filoméne, no veľký akcent dávame aj na verejnú poklonu Oltárnej Sviatosti. Súčasťou programu sú tiež svedectvá pútnikov, ktorí sa delia o udelené milosti a zázraky, ktoré získali na príhovor sv. Filomény. Zároveň budeme počas púte aj tento rok putovať mestom s milostivým obrazom sv. Filomény, ktorý objavili dve pútničky v obchode so starožitnosťami počas cesty na púť k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí. Objavený bol v pamätný deň nájdenia tela svätice 25. mája 2018.Púť sa uskutoční v súlade s protipandemickými opatreniami. V interiéri kostola budú mať pútnici rúška, v exteriéri budú pre nich pripravené lavičky,“ vysvetlil kňaz – otec Ľuboslav Hromják na margo púte.Sv. Filoména bola grécka princezná, ktorá zomrela v trinástich rokoch ako mučenica, ktorá po zasvätení sa Bohu odmietla manželstvo s cisárom Diokleciánom – krutým prenasledovateľom kresťanov.TK KBS informovala Andrea Eliášová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023