Františkovych 365 generálnych audiencií

TK KBS, RV cz; rp | 09. 08. 2021 09:50Vatikán 9. augusta (TK KBS) Po júlovej prestávke pápež pokračuje v stredajších stretnutiach s veriacimi. V poslednom cykle katechéz komentuje list Galaťanom, v ktorom svätý Pavol poukazuje na prednosť milosti pred zákonom, na oslobodzujúcu a stále novú cestu ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša.V stredu 4. augusta sa v Aule Pavla VI. po júlovej prestávke opäť konala pápežova generálna audiencia. Za takmer osem a pol roka svojho pontifikátu absolvoval František 365 audiencií, ako uvádzajú oficiálne vatikánske webové stránky, ktoré zahŕňajú aj jubilejnú audienciu k Svätému roka milosrdenstva. Stredom evanjelia je Ježiš, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych.Prakticky celý rok katechézy, jednoduchej a hlbokej, zameranej na to, ako čítame v Evangelii gaudium, že "pôvodná sviežosť evanjelia" (EG 11) napĺňa srdce a životy tých, ktorí sa s Ježišom stretávajú s radosťou. V centre je "krása Božej spásonosnej lásky, ktorá sa prejavila v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych" pre našu spásu (EG 36): z radosti z pocitu, že sme milovaní, že nám bolo odpustené a že sme spasení, sa rodí evanjelizácie. Františkove katechézyDoteraz sa uskutočnilo sedemnásť tématických cyklov. Prvý sa zaoberal úvahami Benedikta XVI. o Vyznaní viery pre Rok viery (25 katechéz). Potom boli ďalšie témy: sviatosti (9), dary Ducha Svätého (7), cirkev (15), rodina (36), milosrdenstvo, pri príležitosti jubilea (49), kresťanská nádej (38), svätá omša (15), krst (6), birmovanie (3), prikázaní (17), Modlitba Otče náš (16), Skutky apoštolov (20), Blahoslavenstvá (9), Modlitba (38), cyklus venovaný téme pandémie s názvom "Uzdravenie sveta" (9) a posledný cyklus začatý v júni tohto roku nad Listom Galaťanom (zatiaľ 3 katechézy). Potom sú tu generálne audiencie zamerané na konkrétne témy, ako je napríklad liturgické obdobie alebo apoštolské cesty. V cirkvi sú Božie detiV katechéze o Vyznaní viery František opakuje, že Ježišovo zmŕtvychvstanie je srdcom našej nádeje: práve táto viera otvára život večnej Božej budúcnosti, plnému šťastie, istote, že zlo a smrť budú porazené. Pokiaľ ide o sviatosti, dôrazne pripomína, že nie sú formálnymi obradmi, ale účinnými znameniami milosti, ktorá po prijatí menia život a spájajú nás v láske s Bohom a s našimi bratmi a sestrami. Duch Svätý nás do tejto lásky ponára svojimi darmi a robí z nás Cirkev: nie "voľnomyšlienkárov", ktorí používajú metódu "urob si sám", ale deti Boha, ktorý je Otcom a chcel vytvoriť ľud zjednotený a požehnaný jeho láskou. Boh rád odpúšťaVo svojich úvahách o rodine sa Františkovi darí živo a konkrétne vstupovať do rodinnej reality každodenného života, pripomínať základné pravdy o manželstve, ale vždy zostávať pozorný k situáciám krehkých a zranených rodín. "Základným obsahom evanjelia je Ježiš, Milosrdenstvo, ktoré sa stalo telom," hovorí. Bohu sa páči odpúšťať svojim deťom, aby aj ony mohli odpúšťať svojim bratom a sestrám. Práve dôvera v Božie milosrdenstvo je zdrojom kresťanskej nádeje, ktorá nám dáva pocítiť, že Boh nás nikdy neopustí. A v Eucharistii na nás Ježiš vylieva všetko svoje milosrdenstvo, aby obnovil naše srdce a uviedol ich do spoločenstva s ostatnými. Sila modlitbyKeď hovorí o prikázaniach, potvrdzuje, že nový život kresťana nie je titanským úsilím o dodržiavanie noriem, ale otvorením srdca Duchu Svätému, ktorý nám dáva dvojitú radosť: radosť z toho, že sme milovaní Bohom, a z lásky k blížnemu. Čerpať z tejto lásky je úlohou modlitby, ktorej sa František veľa venuje: prvým krokom v modlitbe - hovorí - je byť pokorný a rozpoznať seba samého ako hriešnika, je to pochopenie, že sa každý deň musíme učiť modliť, pretože bez sily Ducha Svätého to nie sme schopní. Štýl blahoslavenstvievV cykle o Skutkoch apoštolov František ukazuje, ako veľa môžu vykonať misionári, ktorí sa bez strachu otvoria pôsobeniu Ducha a dávajú dôvod ku kresťanskej nádeji ako priatelia a bratia, nie ako nepriatelia, ktorí ukazujú prstom a odsudzujú. Ide o mužov a ženy, ktorí nasledujú Ježiša v štýle tichých a pokorných blahoslavenstiev. Ide o uzdravenie zraneného sveta, hovorí pápež vo svojej katechéze o pandémii. Kresťanská slobodaV poslednom cykle, ktorý práve začal a ktorý je venovaný listu svätého Pavla Galaťanom, sa pápež zaoberá témou novosti, ktorú prináša evanjelium tvárou v tvár tým, ktorí sú ešte dnes v pokušení uzavrieť sa do istých istôt získaných v tradíciách minulosti, pretože sa považujú za skutočných "strážcov pravdy". Svätý Pavol naproti tomu poukazuje na prednosť milosti pred zákonom, na "oslobodzujúcu a stále novú cestu Ježiša ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. Je to cesta hlásania, ktoré sa dosahuje cez pokoru a bratstvo”, je to "pokorná a poslušná cesta", ktorá "ide vpred s istotou, že Duch Svätý pôsobí v každej dobe cirkvi "a" mení srdcia, mení životy, dáva nám vidieť nové cesty ".
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024