Kňaz Mojzeš: Som vďačný Bohu za tento dar a prosím o modlitby

TK KBS, mmo; ml | 07. 08. 2021 10:05Foto: unipo.sk

Bratislava/Prešov 7. augusta (TK KBS) Pápež František menoval osem nových konzultorov pre Kongregáciu pre východné cirkvi. Figuruje medzi nimi aj slovenský gréckokatolícky kňaz Marcel Mojzeš, ktorý pôsobí ako docent liturgickej teológie a spirituality kresťanského Východu na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove.- Aké sú vaše bezprostredné pocity po tomto oznamení? Cítim bázeň a zároveň zodpovednosť pred Bohom i pred Cirkvou. Ide o veľké vyznačenie našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ako aj našej Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove. - Kedy a kde ste sa to dozvedeli, kto vás o o tom informoval? Nevedel som o tom. Jeden kňaz mi poslal smsku s blahoželaním. Myslel som si, či sa nezmýlil, tak som sa ho pýtal, k čomu mi blahoželá. On mi hneď poslal oznam zverejnený na vatikánskej stránke. O svojom vymenovaní som sa dozvedel práve na sviatok Premenenia Pána, kedy sa v našej Gréckokatolíckej cirkvi začala 40-dňová duchovná príprava na návštevu Svätého Otca Františka.Som vďačný Bohu za tento dar a prosím o modlitby, aby som ho mohol zveľadiť na Božiu slávu, spásu duší a rast Cirkvi. Nech návšteva Svätého Otca, na ktorú sa pripravujeme, v nás posilní lásku k Bohu, k Cirkvi i ku každému človeku. - Čo to znamená pre vás a čo vás konkrétne čaká v tejto súvislosti? Kongregácia pre východné cirkvi dostala od Svätého Otca poverenie spolupracovať s východnými katolíckymi cirkvami s cieľom posilniť ich rast, chrániť ich práva a popri liturgickom, disciplinárnom a duchovnom dedičstve Latinskej cirkvi zachovávať živé a neporušené aj rôzne východné kresťanské tradície pre dobro celej Katolíckej cirkvi. Čo ma konkrétne čaká, bude závisieť od konkrétnych úloh, ktorými budem poverený. Zrejme sa to bude týkať oblastí, ktorým sa venujem: liturgickej teológie a spirituality kresťanského Východu. -

Doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. sa narodil v Bratislave v roku 1975. Za kňaza bol vysvätený v Prešove v roku 2003. Licenciát teológie i doktorát získal na Pápežskom východnom inštitúte (PIO) v Ríme. Jeho odborné zameranie je: liturgická teológia, spiritualita kresťanského Východu a liturgická spiritualita.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022