Spoločnosť Božieho Slova pripravila aj tento rok misijné prázdniny

TK KBS, ver; ml | 05. 08. 2021 13:49Foto: verbisti.sk

Bratislava 5. augusta (TK KBS) Spoločnosť Božieho Slova (misionári verbisti) pripravili aj toto leto misijné prázdniny pre mladých. Prvá časť patrila tínedžerom, druhá miništrantom.Misijné prázdniny v TrenčinePosledné júlové dni privítalo misijné prázdniny mesto Trenčín (19. - 23. júla). Takmer 40 tínedžerov vo veku od 14 do 20 rokov a s nimi 13 animátorov bolo ubytovaných na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého, kde mali svoj základný tábor. Medzi účastníkmi boli prítomní i traja kňazi dvaja bohoslovci a jedna rehoľná sestra SSpS. Témou tábora bola výzva – Be good. Be warrior. Be God´s warrior! – Buď dobrý. Buďo bojovník. Buď boží bojovník!Program letného misijného tábora bol pestrý. Okrem športových (futbal, volejbal, basketbal, florbal, streľba z lukov, prakov, airsoftky, frisbee, splav rieky Váh na kajakoch a ďalšie) a súťažných aktivít (mestská pokladová hra) mohli jeho účastníci pristúpiť k sviatosti zmierenia, ísť na duchovný rozhovor a denne sa zúčastniť na svätej omši.V rámci programu sa uskutočnila púť na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, kde 29 účastníkov, spolu s animátormi, prenocovalo. Skoro ráno, o piatej hodine, si účastníci pripravili kajaky a čln a splavovali rieku Váh pod Skalkou. Súčasťou programu bol i výlet do neďalekého parku a lesa, kde si vykonali poldňovú  duchovnú obnovu.Účastníci taktiež navštívili Trenčiansky hrad, o ktorého význame a dejinách im predniesol výklad sprievodca. Prednášku o svojej službe v misiách mali pátri Pavol Baláž SVD (ktorý pôsobil v Brazílii) a Kamil Kočan, ktorý pôsobí v Afrike – Zimbabwe. Neoddeliteľnou súčasťou tábora bol i spev a tanec, ktoré tvorili spoločný program predovšetkým v posledný večer a noc Misijných prázdnin.Misijné prázdniny miništrantov (na snímke)Od nedele 25. júla do piatku 30. júla sa v obci Zubák konali Misijné prázdniny miništrantov – tábor, ktorý Spoločnosť Božieho Slova organizuje už niekoľko rokov pre miništrantov našich farností.Viac ako štyridsať miništrantov sa počas jednotlivých dní zamýšľalo nad životom sv. Jozefa a naplno sa venovalo športu, hrám a bodovaným súťažiam. Taktiež boli na púti na hore Butkov, na rozhľadni neďaleko Zubáka a v poslednú noc absolvovali nočnú hru.Program pripravili animátori a bohoslovci verbisti pod vedením pátra Tomáša Baleju SVD. Medzi účastníkov tábora zavítali i provinciál, P. Pavol Kruták a pátri Johny Ambattu, Matej Reiner, Tomáš Gerboc a Pavol Hudák.-

Zdroj: verbisti.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023