Na Nitrianskom hrade v Nitre vystavili relikvie apoštola sv. Jakuba st.

TK KBS, tu; ml | 04. 08. 2021 08:35



Foto: Archiv BU

Nitra 4. augusta (TK KBS)  V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa uskutočnila liturgická slávnosť, ktorá bola spojená aj s premiérovým vystavením relikviára s relikviami svätca k verejnej úcte zvlášť pre pútnikov putujúcich úsekom Svätojakubskej cesty po území Nitrianskej diecézy.



Hlavným celebrantom svätej omše bol katedrálny kanonik Mons. Marián Šuráb. Spolu s ním koncelebrovali aj notár Biskupského úradu v Nitre Miroslav Cimerák a ekleziálny asistent Združenia priateľov Svätojakubskej cesty na Slovensku Slavomír Engel z Košickej arcidiecézy. Na svätej omši sa zúčastnila široká verejnosť, ale aj účastníci putovania po Svätojakubskej ceste na území Nitrianskej diecézy.



Mons. Šuráb vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných na obsah a význam evanjeliového čítania o zázračnom rozmnožení chleba Ježišom Kristom, ktorý zhrnul v myšlienke, že u Boha je najväčšou vecou robiť zázraky z malých vecí. Pripomenul prítomným  skutočné hodnoty, ktoré sú v živote človeka dôležité,  a ktorými vôbec nie sú veľké materiálne statky, ale duchovná hĺbka srdca človeka.



Poukázal aj na apoštola sv. Jakuba st. a zmysel putovania po Svätojakubskej ceste, na ktorú si pútnici tiež nemôžu brať veľa vecí, ale len to minimum, čo potrebujú, aby mohli nakoniec získať veľké duchovné dary aj v podobe Božieho požehnania. Na záver sv. omše udelil Slavomír Engel každému z účastníkov slávnosti  požehnanie s relikviami sv. Jakuba st. apoštola.



Po skončení svätej omše sa uskutočnila prezentácia o Svätojakubskej ceste, ktorú pripravilo Združenie priateľov Svätojakubskej cesty, ktoré zorganizovalo aj putovanie pútnikov po úseku cesty z Novej Bane cez Hronský Beňadik do Nitry.



Účastníci prezentácie sa vďaka koordinátorovi budovania cesty na západnom Slovensku Castorovi Enrique Sanchez Rodrigezovi mohli zoznámiť so všetkým, čo sa týka Svätojakubskej cesty, ktorej trasy boli už vybudované naprieč Slovenskom, o spôsobe ich značenia, ako aj možnostiach, ktoré prináša zvlášť v dnešnom období, kedy nie je jednoduché vybrať sa na púť priamo do Santiaga de Compostella v Španielsku z dôvodu aktuálnej pandémie.



V závere prezentácie sa účastníci púte poďakovali organizátorom, ale aj zástupcovi Nitrianskeho biskupstva a diecéznemu koordinátorovi jej budovania Tiborovi Ujlackému za pomoc a spoluprácu pri budovaní cesty na území Nitrianskej diecézy. Ujlacký odovzdal organizátorom  a pútnikom pozdravy od oboch nitrianskych biskupov Mons. Viliama  Judáka aj Mons. Petra Beňa a vyslovil pripravenosť a podporu Nitrianskej diecézy pre jej rozvoj aj do budúcnosti.



Pútnici na záver dostali od Nitrianskeho biskupstva aj dar v podobe sprevádzanej prehliadky Nitrianskeho hradu a mohli si v Informačnom centre označiť svoje pútnické kredenciály pečiatkou Svätojakubskej cesty uloženou na Nitrianskom hrade.



Relikvie sv. Jakuba st. apoštola, ktoré obstaralo Nitrianske biskupstvo pre novovybudovaný úsek Svätojakubskej cesty na svojom území, už zostanú na Nitrianskom hrade trvalo prítomné a budú uložené medzi ďalšími relikviami v hornej lodi Katedrály – Baziliky sv. Emeráma, kde si ich budú môcť pútnici uctiť pri doputovaní do Nitry.



Samotný úsek cesty vedúci cez Nitriansku diecézu od Hronského Beňadika po Báb bol otvorený pri príležitosti 1. výročia zápisu slovenskej vetvy Svätojakubskej cesty – Camino di Santiago do celoeurópskej siete, 21. októbra 2018 v Nitre na Svätoplukovom námestí za účasti širokej verejnosti.



Súčasťou otvorenia úseku bolo aj liturgické požehnanie pamätnej tabule pri Mariánskom stĺpe na mieste, kde v rokoch 1232 – 1786 stál farský kostol sv. Jakuba. Na vybudovaní úseku pod gesciou Nitrianskeho biskupstva spolupracovali aj Mesto Nitra a OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022