V Šuranoch oslávili storočnicu kaplnky Nepoškvrnenej Panny Márie

TK KBS, tu; ml | 03. 08. 2021 11:50Šurany 3. augusta (TK KBS) Farnosť sv. Štefana Prvomučeníka v Šuranoch v spolupráci s Občianskym združením Inšpirujme svet pripravili pri príležitosti 100. výročia posvätenia Kaplnky Nepoškvrnenej Panny Márie pri rekreačnom areáli Tona v Šuranoch a 800. výročia prvej písomnej zmienky o miestnej časti Kostolný Sek kultúrno-spoločenské podujatie, ktorého súčasťou bola aj  liturgická slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.Spolu s ním koncelebrovali šuriansky dekan – farár  Štefan Vícen a ďalší kňazi z blízkeho okolia. Zámerom organizátorov bolo pripomenúť účastníkom podujatia zvlášť počas svätej omše význam a dôležitosť slova dedovizeň, ktoré symbolizuje duchovné dedičstvo, ako aj historické povedomie a jeho hodnoty. Tak sa o dedovizni vyjadril vo svojej homílii aj Mons. Viliam Judák, pričom v kontexte toho, ako sa v dnešnej dobe tieto hodnoty strácajú, vyzdvihol horlivých veriacich stretávajúcich sa každomesačne pri modlitbách svätého ruženca v priestoroch kaplnky, lebo viera v Boha a úcta k Panne Márii sú vzácne poklady, ktoré sa oplatí uchovať a odovzdávať ďalej a je povinnosťou mať  aj toto miesto v úcte, starať sa oň, zveľaďovať ho a zachovať pre ďalšie generácie. Biskup Judák vo svojej homílii upriamil pozornosť aj na vnútornú krásu, ktorú v tomto hektickom svete ľudia zanedbávajú.Ako povedal: „Liečime vonkajšok a ignorujeme vnútro. Preto treba zmeniť predovšetkým svoje srdce a priznať svoju nedostatočnosť a biedu. Lebo ak priznáme svoj hriech, sme zachránení, pretože získavame odpustenie.“ V závere zablahoželal miestnym veriacim k jubileu Kostolného Seku a vyzval všetkých aby si vážili, zachovali a prehlbovali hodnoty, ktoré zanechali predchádzajúce generácie. Na konci liturgickej slávnosti sa organizátori poďakovali Mons. Viliamovi Judákovi za jeho účasť, ktorá mimoriadne pozdvihla a obohatila celé podujatie, a darovali mu na pamiatku cyklistický dres so symbolickým číslom 16, nakoľko 16. júla uplynulo 16 rokov od jeho biskupskej vysviacky.V rámci popoludňajšieho programu sa viac ako 200 účastníkov podujatia všetkých kategórií spolu s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom, kňazmi a organizátormi vybrali na cyklopúť po okolitých sakrálnych objektoch.  Navštívili chrámy v Šuranoch, Nitrianskom Hrádku a Kostolnom Seku až skončili pri Filovom kríži. Veriaci sa pri každej zastávke pomodlili desiatok ruženca. Príjemná atmosféra a úsmevy na tvárach účastníkov svedčili o tom, že sa podujatie vydarilo a prinieslo duchovný zážitok všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili. Myšlienka spájať a inšpirovať ľudí sa naplnila.Do príprav a organizácie podujatia sa zapojili veriaci z Kostolného Seku,  dobrovoľní hasiči, mesto Šurany,  Mestská polícia, Policajný zbor, Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Základná škola SNP, Stredná Odborná škola gastronómie a služieb a Gymnázium Šurany. Občianske združenie Inšpirujme svet venovalo časť slávnostného obeda  aj deťom zo sociálne slabších pomerov.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024