Jezuita Buša: Žijeme časy zmeny, z ktorej povstane nové ľudstvo

TK KBS, pbu, ml; rp | 02. 08. 2021 11:55Foto: TRUNI/Barbora Likavska

Bratislava 2. augusta (TK KBS) Spoločnosť Ježišova slávi Ignaciánsky jubilejný rok. Príležitosťou je 500. výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly po jeho zranení nohy guľou z kanóna pri obrane pevnosti Pamplona. V súvislosti s výročím prinášame text jezuitu P. Petra Bušu, SJ, správcu Univerzitného pastoračného centra v Trnave.-V živote sa niekedy udejú veci, ktoré sa spočiatku zdajú byť malé alebo nepodstatné, no môžu sa stať dôležitými. Takým niečím bolo zranenie mladého baskického šľachtica Ignáca z Loyoly, ktoré sa odohralo 20. mája 1521 v španielskej Pamplone, keď ho počas bitky o pevnosť zasiahla delová guľa z kanóna, ktorá mu vážne zranila obe nohy.Toto Ignácovo zranenie ho na dlhé obdobie pripútalo k lôžku na zámku v rodnej Loyole, kde sa mu počas obdobia liečenia dostali do rúk namiesto rytierskych románov, ktoré chcel z dlhej chvíle čítať, knihyŽivot Krista od Ludolfa Saského a Životopisy svätých od Jakuba de Voragine. Čítanie týchto kníh ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu po zásadnej zmene od márnivého a samoľúbeho šľachtica zameraného na svet a jeho slávu k pokornému pútnikovi. Na začiatku zdanlivo tragická udalosť sa preňho stala pozvaním k obráteniu a premene života, ktorá má a aj po mnohých storočiach svoj dosah a tento moment sa stal dôležitým nielen pre Ignáca, ale s postupom času aj pre Cirkev a svet.Tragická udalosť sa pre mladého šľachtica z Loyoly stala pozvaním k obráteniu a premene života.Tento rok si pripomíname päťsté výročie od týchto udalostí, aj preto bol vyhlásený Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý sa začal 20. mája 2021 v deň spomienky na Ignácovo zranenie v Pamplone. Jubilejný rok potrvá do 31. júla 2022, ktorý je dňom liturgickej spomienky sv. Ignáca z Loyoly. Okrem udalosti zranenia a obrátenia sv. Ignáca si 12. marca 2022 pripomenieme aj štyristé výročie jeho kanonizácie. Svätorečil ho pápež Gregor XV. spolu so svätými Františkom Xaverským, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu.Ignaciánsky rok: Sprevádzať mladýchMotto osláv Ignaciánskeho jubilejného roka „vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“ naznačuje, že tento čas chce byť vhodnou príležitosťou, aby sme sa nechali obnoviť samotným Pánom. Aj keď motívom pre toto jubileum je obrátenie sv. Ignáca a jeho svätorečenie, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej Arturo Sosa SJ pozýva všetkých, ktorí žijú ignaciánsku spiritualitu k tomu, aby v centre nebol Ignác, pretože on je prostriedok, ale Ježiš Kristus. K nemu má všetko smerovať a na neho máme upriamiť náš pohľad a naše životy tak ako sv. Ignác, ktorý po svojom obrátení videl všetky veci novým spôsobom v Kristovi.V tomto procese majú byť nápomocnými aj univerzálne apoštolské preferencie, ktoré prijala Spoločnosť Ježišova ešte roku 2019. Prijaté preferencie sú v prvom rade spôsob spolupráce na Pánovom poslaní a v službe Cirkvi dnešných čias a sú tiež v súlade s aktuálnymi apoštolskými prioritami Cirkvi, vyjadrenými prostredníctvom magistéria pápeža Františka, synod a biskupských konferencií, predovšetkým vychádzajúc z exhortácie Evangelii gaudium. Nové apoštolské preferencie takto ukazujú smer v službe Bohu a univerzálnejšiemu dobru.Prostredníctvom štyroch preferencií sa Spoločnosť Ježišova snaží ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom duchovných cvičení a rozlišovania. V poslaní zmierenia a spravodlivosti kráčať s chudobnými, s ľuďmi odsunutými na kraj spoločnosti a s tými, ktorých dôstojnosť bola pošliapaná. Sprevádzať mladých ľudí v stvárňovaní budúcnosti naplnenej nádejou. Spolupracovať pri starostlivosti o náš spoločný domov.V trnavskom univerzitnom prostredí je určite najaktuálnejšia preferencia týkajúca sa mladých, a to: každodenné kráčanie spolu s nimi, stvárňovať budúcnosť, vytvárať a udržiavať miesta, ktoré sú otvorené ich kreativite a ktoré tiež podporujú stretnutie sa s Bohom života tak, ako ho zjavil Ježiš, a prehlbujú kresťanskú vieru.Mladí sú protagonistami zmenyV preferencii sa hovorí: „Mladí sa otvárajú budúcnosti s nádejou, že si vybudujú dôstojný život v zmierenom svete, ktorý je v harmónii so životným prostredím. Zo svojej perspektívy nám môžu pomôcť lepšie pochopiť epochálnu zmenu, ktorú práve prežívame, a jej novosť naplnenú nádejou. Dnes sú mladí ľudia hlavnými protagonistami antropologickej zmeny, ktorá sa odohráva cez digitálnu kultúru našej doby a otvára ľudstvo novej dejinnej etape. Žijeme časy zmeny, z ktorej povstane nové ľudstvo a nový spôsob budovania ľudského života v jeho osobnej a sociálnej dimenzii. Mladí ľudia sú nositeľmi tejto novej formy ľudského života, ktorá môže vďaka skúsenosti stretnutia sa s naším Pánom Ježišom nájsť svetlo na cestu spravodlivosti, zmierenia a mieru“.V tomto je potrebné sprevádzať mladých a kráčať s nimi a od nás si to vyžaduje autenticitu života, duchovnú hĺbku a ochotu deliť sa o životné poslanie, ktoré nám dáva zmysel. Prebiehajúci Ignaciánsky rok je príležitosťou tomuto sa učiť a spolu s mladými nachádzať Boha vo všetkých veciach, pretože im chceme vedieť pomôcť hlbšie prežiť toto obdobie ich života.Peter Buša SJ

správca Univerzitného pastoračného centra v Trnave
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022