V sobotu bol uvedený nový protopresbyter Michalovského protopresbyterátu

TK KBS, ts ke; rp | 02. 08. 2021 09:10V sobotu 31. júla sa počas veľkej večierne uskutočnilo uvedenie nového protopresbytera (dekana) Michalovského protopresbyterátu Maroša Riníka.

Foto: Filip Jusko

Michalovce 1. augusta (TK KBS) V sobotu 31. júla, v predvečer sviatku Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža sa počas veľkej večierne uskutočnilo uvedenie nového protopresbytera (dekana) Michalovského protopresbyterátu Maroša Riníka. Modlitbe večierne predsedal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie za účasti viacerých kňazov Michalovského protopresbyterátu a za hojnej účasti veriacich. Samotné uvedenie nového protopresbytera sa uskutočnilo pred dvermi chrámu, kde mu boli od neho slávnostne odovzdané kľúče. Nasledovalo prečítanie dekrétov a odovzdanie zlatého kríža.Vo svojom príhovore Jaroslav Lajčiak poukázal na dôležitosť osoby protopresbytera a povzbudil Maroša Riníka, aby bol stále k dispozícii pre svojich veriacich a pre kňazov, pretože kňazi a veriaci sú na jednej loďke. Nový protopresbyter poďakoval za zverenie tejto služby a pripomenul dôležitosť sv. Kríža v našich životoch, odvolaním sa na stichiru z večierne: ,,Svätý Kríž, ako vzácne žezlo, chce nad slnko jasnejšie ukázať svetu Krista Kráľa, náš cieľ.“ Za veriacich Maroša Riníka a jeho rodinu privítal, Michal Boka, člen kurátorskej rady. Slávnosť sa ukončila zaspievaním mnoholistvijem Svätému Otcovi, vladykom a novému protopresbyterovi.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022