Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi ako morálna výzva pre ekonomiku

TK KBS, RV, mh, jb;rp | 30. 07. 2021 14:00Foto: Pixabay

Vatikán 30. júla (RV) „Vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi pozývam všetkých pracovať spoločne s obeťami na premene ekonomiky obchodovania s ľuďmi na ekonomiku starostlivosti.“ To je odkaz pápeža Františka na Twitteri v piatok 30. júla.Dnešný Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa slávi za účasti OSN a rozličných medzinárodných organizácií zameraných na ochranu ľudských práv. Aktivity zo strany Katolíckej cirkvi na tomto poli už tradične vyvíja medzinárodné združenie rehoľných sestier Talitha Kum v spolupráci s vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj, Medzinárodnou katolíckou charitou a inými organizáciami na medzinárodnej a národnej úrovni, vrátane Slovenska.Tento rok Cirkev dala akcent v tejto problematike na vytváranie takej ekonomiky, ktorá nebude živnou pôdou pre praktiky obchodovania s ľuďmi ani ignorovaním či ľahostajným tolerovaním tohto zločinu. Svätý Otec na túto tému vydal posolstvo už 8. februára pri spomienke na sv. Jozefínu Bakhitu, keď sa v rámci Cirkvi slávil siedmy ročník Svetového dňa modlitby a reflexie proti obchodovaniu s ľuďmi.Prostredníctvom videoposolstva sa vtedy pápež František prihovoril účastníkom virtuálneho modlitbového maratónu s názvom „Ekonomika bez obchodovania s ľuďmi“. Pripomeňme si ústredné myšlienky jeho posolstva. Ako Svätý Otec vysvetľuje, ekonomika bez obchodovania s ľuďmi je v prvom rade „ekonomikou starostlivosti“, čiže solidárnou ekonomiku. Po druhé, je to „ekonomika s pravidlami trhu, ktoré podporujú spravodlivosť, a nie čiastkové záujmy“. V tejto súvislosti pápež upozorňuje:„Obchodovanie s ľuďmi nachádza živnú pôdu v podmienkach neoliberálneho kapitalizmu, v deregulácii trhov, ktorá sa zameriava na maximalizáciu ziskov bez etických, sociálnych a environmentálnych limitov. Ak sa riadime touto logikou, existuje jedine kalkulácia výhod a nevýhod. Rozhodnutia sa nerobia na základe etických kritérií, ale sledujúc dominantné záujmy, často šikovne zahalené pod zdanlivú humanitu či ekológiu. Rozhodnutia sa nerobia hľadiac na ľudí: ľudské osoby sa berú ako čísla, aj aby sa z nich ťažilo.“Do tretice je „ekonomika bez obchodovania s ľuďmi“ charakterizovaná tým, že jej nechýba odvaha, je to „odvážna ekonomika“. Dokáže odolávať krátkodobým výhodám a hľadieť na dlhodobé dobro ľudí.„V časoch ťažkej krízy, ako je tá súčasná, je táto odvaha ešte potrebnejšia. V kríze sa obchodovanie rozrastá, to vieme všetci, vidíme to dennodenne... Treba preto posilňovať takú ekonomiku, ktorá odpovedá na krízu nie krátkozrakým spôsobom, ale dlhotrvajúcim, spôsobom solídnym.“Toľko z Posolstva Svätého Otca z februára tohto roka pri príležitosti virtuálneho modlitbového maratónu s názvom „Ekonomika bez obchodovania s ľuďmi“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022