V Dlhej nad Oravou si pripomenú 90. výročie založenia farnosti

TK KBS, lu; rp | 29. 07. 2021 11:39Kostol a fara v Dlhej nad Oravou

Foto: FB Jan Duda

Dlhá nad Oravou 29. júla (TK KBS) Významné jubileum si cez víkend pripomínajú vo farnosti v Dlhej nad Oravou. Farnosť tu bola zriadená pred 90 rokmi. Zriaďovacou listinou spišského biskupa Mons. Jána Vojtaššáka, ktorú vydal 1.8.1931, vzniklo nové farské benefícium v Dlhej nad Oravou. V nedeľu to bude teda už 90 rokov a vo farnosti si výročie pripomenú ďakovnou svätou omšou o 10:00. Ako povedal miestny farár Ján Duda pre rádio LUMEN, založenie farnosti v obci považujú za výnimočné a to z viacerých dôvodov. “Farnosť materiálne založili občania Dlhej nad Oravou a to najskôr tým, že si zväčšili farský kostol, postavili farskú budovu, v ktorej mal bývať budúci farár. Vtedy sa gazdovalo, preto postavili hospodárske budovy. Dali farárovi živobytie. Bol to deň, kedy ustanovenie farnosti biskupom Jánom Vojtaššákom vyvrcholilo tým, že bola zriadená farnosť a do farnosti prišiel farár,” vysvetlil Ján Duda, ktorý výnimočnosť tohto dňa ustanovenia farnosti vidí v tom, že to bolo obrovské náboženské vzopnutie veriacich. “Bolo to obrovské ekonomické vzopnutie obyvateľov Dlhej nad Oravou, ktorí do toho investovali svoje obrovské peniaze, čas, svoju vieru a túžbu mať v dedine kňaza, ktorý ich bude viesť po duchovnej, kultúrnej a náboženskej stránke,” zdôraznil Duda.Zriadenie farnosti má podľa neho význam aj pre súčasné generácie, aby zachovali dedičstvo svojich otcov a matiek. “Ich mozole, peniaze a viera, ich kultúrny a náboženský prístup, treba využívať aj v dnešných časoch,” povedal Ján Duda.V nedeľu bude slúžiť vo farnosti ďakovnú svätú omšu spišský diecézny administrátor Ján Kuboš. Pôjde o začiatok série podujatí, aby si veriaci Dlhej nad Oravou uvedomili zásadný význam tohto dňa. “Odkaz otcov a matiek majú tiež súčasní veriaci realizovať vo svojich životoch a majú ho odovzdať aj ďalším generáciám. Teda, aby si uvedomili neskutočné vzopnutie sa obyvateľov Dlhej nad Oravou v roku 1931,” povedal miestny farár, ktorý pozval na svätú omšu všetkých veriacich z okolia. Do roku 1931 bola Dlhá nad Oravou filiálkou farnosti v Sedliackej Dubovej. “Pozývam veriacich z tejto farnosti, ale aj z Krivej, ale aj zo širšieho okolia, pretože ide o odkaz, ako by to malo fungovať aj v iných farnostiach a obciach. Odkaz je nadfarský, naddiecézny, pretože vzopnutie sa veriacich presahuje rámec Dlhej nad Oravou. Je to odkaz pre ľudí, ktorí si uvedomujú zásadnosť kresťanstva pre život v spoločnosti. Kresťanstvo totiž vnáša do spoločnosti určitý morálny rozmer a nádej večného života,” vyhlásil Ján Duda.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022