V Úhornej bude tradičná mariánska púť Rožňavskej diecézy

TK KBS, rd; rp | 27. 07. 2021 08:46Foto: rd

Rožňava 27. júla (TK KBS) V Úhornej bude 7. – 8. augusta 2021 tradičná mariánska púť Rožňavskej diecézy. Mnohí pútnici, ktorí s úprimnou vierou zvyknú na sviatok Panny Márie Snežnej putovať do Úhornej, s radosťou vítajú možnosť opäť priputovať na toto milostivé miesto, pretože minulý rok (2020) sa kvôli pandemickej  situácii koronavírusu mohla táto púť konať len na farskej úrovni.Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik povzbudzuje k príprave na slávenie sviatku Panny Márie Snežnej v Úhornej – modlitbou deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Robí sa tak už piaty rok.Ako hlavný úmysel modlitby deviatnika určil náš otec biskup Stanislav: „Aby sme sa dobre pripravili na príchod a návštevu Svätého Otca Františka a dokázali sa otvoriť jeho posolstvu pre nás; aby sme ho pochopili, prijali a uskutočňovali v živote – podľa príkladu sv. Jozefa, ktorý bol neustále otvorený pre Božie posolstvá a hneď, pohotovo a s láskou plnil Božiu vôľu.“Netreba zabudnúť ani na úmysel modlitieb v našej diecéze v slávenom roku Eucharistie a kňazstva: „Cez prehĺbenú úctu k Eucharistii prosíme za kňazské a duchovné povolania.“Deviatnik sa začneme modliť 30. júla a skončí 7. augusta 2021 – v predvečer slávenia svätej omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej – (výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme), ktorú bude v Úhornej celebrovať rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik  v nedeľu 8. augusta 2021 o 10:00. Tejto slávnostnej sv. omši bude predchádzať program už v sobotu.Významnej udalosti návštevy Svätého Otca Františka sa venuje vo svojich homíliách biskup Stanislav a sú k dispozícii na webovej stránke Rožňavskej diecézy  pod názvom: „Pripravme cestu Svätému Otcovi“. Odporúčajú sa prečítať v rámci dní deviatnika, ktorého text je k dispozícii v tlačenej forme (brožúrka) a v elektronickej podobe.Tento rok je významný aj tým, že slávime 80. výročie posviacky kostola na Úhornej, ktorý z vlastnej iniciatívy začal budovať v r. 1937 na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813 kňaz Štefan Herko, vďačný Pánu Bohu a Panne Márii za uzdravenie. Kostol bol postavný z milodarov veriacich farnosti a okolia. Posviacka kostola bola 10. augusta 1941.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022