Desiate výročie úmrtia biskupa Baláža pripomenú na rôznych miestach

TK KBS, fne, ml; pz | 16. 07. 2021 13:51Foto: bbdieceza.sk

Nevoľné 16. júla (TK KBS) Farnosť a obec Nevoľné si spolu s kňazom Mons. Jozefom Štrbom, veriacimi a ľuďmi dobrej vôle uctia pamiatku zosnulého biskupa Mons. Rudolfa Baláža.K 10. výročiu úmrtia biskupa Baláža, rodáka z Nevoľného, chystajú sériu svätých omší. Sláviť ich budú biskupi a kňazi a k Eucharistickému spoločenstvu a modlitbám za rodáka, dobrodincu, otca Banskobystrickej diecézy, syna slovenského národa, muža veľkej viery a mariánskeho ctiteľa sú pozvaní všetci záujemcovia.PROGRAM:Nedeľa 18. júla 2021:

- 9:00 Svätá omša v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

Celebruje banskobystrický biskup Mons. Marián ChovanecUtorok 27. júla 2021:

- 18:00 Svätá omša v Nevoľnom

Celebruje žilinský biskup Mons. Tomáš GalisNedeľa 1. augusta 2021:

- 10:00 Svätá omša v Nevoľnom

Celebruje Mons. Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap. diecézny biskup Reykjavik – Island.Utorok 3. augusta 2021:

- 18:00 Svätá omša v Nevoľnom

Celebruje Mons. Marián Bublinec, farár KrupinaŽivotopis Rudolfa BalážaRudolf Baláž sa narodil ako najmladší zo šiestich detí 20. novembra 1940 v Nevoľnom. V rokoch 1958-1963 študoval na RK CMBF v Bratislave. Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium. Kňazskú vysviacka prijal 23. júna 1963. Pôsobil v Brezne, Krupine, Vrútkach, Kláštore pod Znievom a Vrícku.Bol aktuárom na Biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Neskôr spravoval farnosť Pitelová. V rokoch 1971 - 1982 bol mimo pastorácie a pracoval ako traktorista JRD a neskôr ako vodič nákladného auta. V rokoch 1982 - 1990 bol správcom farnosti Turčiansky Peter. Štrnásteho februára 1990 bol menovaný za biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 19. marca 1990 v Banskej Bystrici z rúk kardinála Jozefa Tomka.Ako motto pre svoju apoštolskú službu si vybral evanjeliovú výzvu Pravda vás vyslobodí – Veritas liberabit vos. Od roku 1994 do roku 2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Zomrel 27. júla 2011 v Banskej Bystrici. Pochovaný je vo svojej rodnej obci Nevoľné. Po jeho úmrtí vyšlo viacero spomienok, v jeho rodisku mu udelili aj čestné občianstvo in memoriam.V diecéze zostalo po pôsobení dnes už zosnulého biskupa Baláža veľa pastoračných projektov. Jedným z nich bolo obnovenie diecézneho kňazského seminára; počas vyše dvoch desaťročí jeho služby biskupa vysvätil okolo 200 nových kňazov. V diecéze obnovil základné a stredné cirkevné školy. Bol zakladateľom prvého slovenského katolíckeho Rádia LUMEN.Biskup Baláž tiež stál za usporiadaním diecéznej synody, založil Diecézne pastoračné centrum v Banskej Bystrici, podporoval prítomnosť a pôsobenie mužských a ženských reholí na území diecézy a vykonal množstvo ďalších prospešných vecí pre rozvoj života Katolíckej cirkvi na pôde, ktorá mu bola zverená.TK KBS informovala Farnosť Nevoľné
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022