Uzbecký zákon o slobode svedomia pomôže misionárom

TK KBS, RV cz, rp; pz | 15. 07. 2021 16:28Uzbekistan15. júla (TK KBS) V Uzbekistane bol schválený zákon o slobode svedomia a náboženských združeniach. Podľa komentátorov je významným krokom k náboženskej tolerancii a dôležitou etapou na ceste tejto kavkazskej krajiny k demokracii. "Tento zákon sa týka všetkých náboženských vyznaní, ktoré sú zastúpené v Uzbekistane a kladie dôraz na slobodu svedomia, každý si môže zvoliť svoju vieru. Zdôrazňuje, že štát je laický a potvrzuije jasné rozdelenie medzi náboženstvom a štátom," vysvetľuje pre agentúru Fides otec Ariel Alvarez Toncovich, kňaz z kongregácie verbistov pôsobiaci v Samarkande, druhom najväčšom uzbeckom meste. Ako zdôrazňuje, nová norma významne napomáha misionárom pôsobiacim v tejto krajine.Parlament vypočul žiadosť vznesenú apoštolským administrátorom Jerzym Maculewicz. Zákon prekonáva aj ďalšie byrokratické prekážky. Zatiaľ čo predtým bolo nutné na zaregistrovanie novej farnosti urobiť petíciu s najmenej sto podpismi, získať súhlas obyvateľov danej oblasti, teraz postačí päťdesiat podpisov a nebude už nutné nikoho žiadať o súhlas - vysvetľuje niektoré praktické dopady novej legislatívy Maculewicz.Uzbekistan leží na Hodvábnej ceste a po stáročia si zachovával charakter rozhrania medzi dvoma svetmi. Tradícia medzináboženského spolužitia siaha ďaleko do minulosti. Židovská komunita žila na tomto území už od začiatku nášho letopočtu, až do 13. storočia obývala tieto končiny veľká kresťanská nestoriánska komunita a v 8. storočí prišli moslimovia. Dnes tvoria vyznávači islamu 88% 33 miliónovej populácie Uzbekistanu, pravoslávnych kresťanov je približne 9%. Avšak celkovo je v krajine registrovaných 16 rôznych náboženstiev. Malá katolícka komunita má 3000 pokrstených, ktorí sa schádzajú v piatich farnostiach. Mnohí z nich sú potomkami Poliakov deportovaných do sibírskych gulagov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024