Vznikol nový projekt Mladé srdce, tímy sa po prvýkrát zišli v Badíne

TK KBS, bko, ml; pz | 13. 07. 2021 09:48Bratislava 13. júla (TK KBS) V Badíne sa konalo uplynulý víkend prvé celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce (9. - 10. júla 2021). Zorganizovalo ho eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.„V eRku sme vnímali, že myslenie mladých ľudí sa za posledné roky radikálne mení. Keďže sme hnutie detí a mladých, sme na pulze ich potrieb a snov, na ktoré chceme reagovať. Inšpirovaní myšlienkami pápeža Františka, ktorý pred pár rokmi zvolal synodu o mladých, sme vytvorili projekt Mladé srdce,“ objasňuje František Koníček.„Naším cieľom je rozpulzovať srdce mladých vo farnosti tak, aby dokázalo rozhýbať farnosť a celú miestnu komunitu. Chceme sa priblížiť mysleniu mladých ľudí a naučiť sa komunikovať im zrozumiteľným jazykom. Prajeme si, aby sa naše farnosti stali miestom osobného rastu a prežívania viery mladých ľudí,“ dodal obsahový koordinátor projektu.Prvou aktivitou v projekte bolo celoslovenské stretnutie farských tímov v Badíne. Jeho cieľom bolo zoznámenie sa, získanie podnetných impulzov pre prácu farských tímov vo svojich farnostiach, vzdelávanie v téme vitality farnosti či príprava úvodnej evaluácie. Účastníci sa zamýšľali nad tým ako porozumieť mladej generácii, mali možnosť zdieľať svoje skúsenosti a názory v oblasti pastorácie mládeže. Na stretnutí sa spolu zišlo viac ako 50 účastníkov - členov farských tímov, ich rodinných príbuzných a niekoľko členov organizačného tímu.„Do projektu sme vybrali desať rôznych farností z celého Slovenska, ktoré vytvorili farský tím, na čele ktorého je miestny kňaz. Úvodným celoslovenským stretnutím sa vydávame na dvojročnú cestu, počas ktorej budeme farnosti sprevádzať, podporovať ich aktivity formou minigrantov, ponukou vzdelávania a rôznymi nástrojmi prispievať k oživeniu komunity mladých a celej farnosti,“ približuje Miroslava Siteková, koordinátorka projektu.Viac o projekte je možné nájsť na stránke erko.sk/mladesrdce.Hnutie eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Združuje viac ako 7000 členov. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. eRko svojou činnosťou už 30 rokov pomáha pri pastorácii detí a mladých v slovenských farnostiach. -

Kontakt pre médiá: Boris Kollár, 0904 906 927, boris@erko.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024