Zapojme sa do slávenia Svetového dňa seniorov, povzbudzuje predseda KBS

TK KBS, szv, ml; pz | 09. 07. 2021 10:42Foto: Pixabay.com

Bratislava 9. júla (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský povzbudzuje slovenské farnosti a spoločenstvá, aby sa zapojili do slávenia historicky prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Ustanovil ho pápež František. V Cirkvi sa bude sláviť každoročne štvrtú júlovú nedeľu, v blízkom čase spomienky na svätých Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov". Tento rok pripadne na 25. júla. V daný deň bude možné získať aj plnomocné odpustky. Osobitný dekrét so stanovenými podmienkami vydala pri tejto príležitosti Apoštolská penitenciária.„Naši starí rodičia a seniori majú v Cirkvi čestné miesto. Za veľa im vďačíme. Využívam príležitosť, aby som všetky slovenské farnosti a spoločenstvá pozval k slávenia tohto pekného dňa, ktorý ustanovil Svätý Otec. Aj v duchu príprav na plánovanú návštevu pápeža Františka pozývam kňazov, aby v daný deň slávili sväté omše a sväté liturgie s prosbami za našich starých rodičov a seniorov. Nech sa na nich podľa možnosti zúčastnia starí rodičia a vnúčatá, mladí i seniori, spoločne,“ zdôraznil pre Tlačovú kanceláriu KBS Mons. Stanislav Zvolenský. „A nech kreatívnym spôsobom, s entuziazmom mladšia generácia vyjadrí svoju vďaku staršej, a seniori nech zasa prejavia svoju lásku a prajnosť mládeži: nech takto na vzájomné povzbudenie oslávime nový sviatok,“ dodal.K Svetovému dňu starých rodičov a seniorov napísal svoje posolstvo aj pápež František. Jeho téma znie „Ja som s tebou po všetky dni“. „Dobre viem, že toto posolstvo prichádza k tebe v ťažkom čase: pandémia bola neočakávanou a hroznou búrkou, tvrdou skúškou, ktorá zasiahla do života každého, avšak zvlášť tvrdo postihla nás, starých ľudí. Veľmi mnohí z nás ochoreli, mnohí aj zomreli alebo zažili smrť svojich manželských partnerov či svojich blízkych. Príliš mnohí boli donútení žiť dlhý čas v osamelosti a izolácii.Avšak aj vtedy, keď sa všetko javí temné, ako v týchto mesiacoch pandémie, Pán naďalej posiela anjelov, aby nás v našej osamelosti utešili, a opakuje nám: „Ja som s tebou po všetky dni". Hovorí to aj tebe, hovorí to mne, nám všetkým. A to je zmysel tohto svetového dňa a dôvod, prečo som rozhodol, aby sa slávil prvý raz práve tento rok, po dlhej izolácii, keď sa spoločenský život začína len pomaly zotavovať: aby každý dedko, každá babka, každý senior, a zvlášť tí najosamelejší medzi nami, mohli prijať anjelovu návštevu,“ píše pápež František.„Nový Svetový deň nás chce povzbudiť vo viere. Ukázať vychádzajúcu Cirkev. Cirkev, ktorá si všíma všetky časti spoločnosti. Preto okrem osobitných liturgických slávení je možné osláviť ho aj rozličnými iniciatívami. Povzbudzujem mladých, aby navštívili svojich rodičov a starých rodičov, aby okrem toho zašli aj na návštevu do domovov pre seniorov, a potešili najmä opustených, ktorí nemajú príbuzných. O svoje svedectvá z návštev nech sa podelia vo svojich komunitách, tam, kde žijú, pracujú alebo aj prostredníctvom sociálnych sietí,“ povzbuduje predseda KBS.Rada pre rodinu KBS pri tejto príležitosti v najbližších dňoch zverejní na svojej stránke rodina.kbs.sk „pastoračný kit", ktorý pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Jeho súčasťou bude Posolstvo pápeža Františka, Modlitba za prvý Svetový deň starých rodičov a starších ľudí, Pastoračné usmernenia, Liturgická príručka a výber z posolstiev pápeža Františka k téme Svetového dňa.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022