Krehkosť a nádej. Nové centrum remesiel v Betleheme

TK KBS, RV cz, rp; pz | 08. 07. 2021 13:23Práca v novom betlehemskom centre

Foto: SpC-Vatican

Betlehem 8. júla (TK KBS) Betlehem, kde 90% rodín žije z náboženského turizmu, trpí obmedzením cestovania ako žiadne iné mesto. „Betlehem je mesto, ktoré najviac utrpelo lockdownom vo Svätej zemi: 90% rodín pracuje v náboženskom turizme.“ To sú slová Ibrahima Faltasa, františkána z Kustódie Svätej zeme, ktorý má na starosti nielen školy, ale aj františkánske stredisko "Casanova" v Jeruzaleme.Faltas vysvetľuje, že väčšina rodín v palestínskom Betleheme nebola v uplynulom roku schopná platiť účty a že tu bolo veľa problémov. Hovorí, že františkáni poskytli podporu čo najväčšiemu počtu ľudí, od potravinových balíčkov až po pomoc s výdavkami na domácnosť. Spočiatku museli ľudia siahnuť do svojich úspor, potom prišla pomoc, ale teraz - varuje - je jediným spôsobom, ako dať tejto krajine nádej, oživenie náboženského turizmu. Preto bol nedávny príchod prvej skupiny Talianov z rímskej diecézy pre  Ibrahima "znamením nádeje pre obyvateľstvo, ktoré ju stráca". Františkán neskrýva, že k problému s Covidom sa pridalo aj nové napätie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.Nádej pre najviac ohrozenýchV tradícii mesta, kde sa narodil Ježiš, je mnoho miestnych remeselných výrobkov, najmä krížov, betlehemov a figúrok z olivového dreva, ktoré pozná aj mnoho pútnikov. Počas pandémie ale do betlehemských obchodov nikto nakupovať nechodil. Františkáni však z iniciatívy Michela Piccirilla, františkána a archeológa, oprášili na nejakú dobu aj ďalšiu starobylú tradíciu: popri práci s olivovým drevom a keramikou sa venovali aj práci s perleťou. Piccirillovi, ktorý zomrel ešte pred otvorením nového centra, je venovaná špeciálna dielňa vytvorená za účelom oživenia tohto starobylého umenia: "Piccirillovo centrum remesiel". Ide o remeselnú dielňu, kde prebieha odborná príprava, ale ktorá dáva aj šancu na prácu tým, ktorí by ju nemali: zdravotne postihnutým a ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti.Samer Barboun, súčasný riaditeľ centra hovorí, že v betlehemských obchodoch priamo nepredávajú, aby neprekážali rodinám drobných miestnych obchodníkov, ktorí sa tým živia odjakživa. Pracuje sa na zákazku. A to znamená, že počas lockdownu sa práca nezastavila. Od ružencov po omšové kalichy, od ozdôb na vianočný stromček po kríže všetkých tvarov a veľkostí: tieto výrobky vznikajú v dvoch poschodiach františkánskeho kláštora v Betleheme, kde sú umiestnené stroje a materiál a kde pracuje mnoho mladých ľudí s rôznym postihnutím, ale aj s veľkou precíznosťou a nasadením. „Každý rok,“hovorí štyridsaťročný Samer Barboun, „majstri remesla vyškolia desiatky ľudí, ktorí potom môžu uplatniť svoje zručnosti. Dielňa poskytuje stálu prácu asi 25 rodinám a ďalším asi 40 rodinám, ktoré vykonávajú menšie práce zo svojich domovov.“ V súčasnej dobe je do projektu zapojených 100 ľudí. V Betleheme ide tak o prechod od závislosti na pomoci zvonka k možnosti práce a zárobku na vlastné živobytie.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022