Predstavili certifikovanú Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila Metoda

TK KBS, tu, ml; pz | 08. 07. 2021 09:27Foto: Archiv BU

Nitra 8. júla (TK KBS) Na úvod Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2021 sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa uskutočnila prezentačná tlačová konferencia zvolaná pri príležitosti certifikácie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v Rade Európy.Pred zástupcov médií predstúpili námestník hejtmana Zlínskeho kraja a súčasne predseda Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda z.s.p.o. zo Zlína Lubomír Traub, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja  Marián Kéry, viceprimátor mesta Nitra Daniel Balko, nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku Vasil Petkov a prítomní zástupcovia členských subjektov Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.Témou tlačovej konferencie bolo poskytnutie ucelených informácií o spomenutej certifikácii Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, o tom, čo táto certifikácia znamená, čo od toho očakávajú jednotlivé členské subjekty, čo to prinesie verejnosti v členských krajinách a celej Európe. Prítomných na úvod privítal podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry, ktorý vyzdvihol význam a vyjadril maximálnu podporu celému projektu, ako aj ochotu naďalej spolupracovať so všetkými partnermi.Námestník hejtmana Zlínskeho kraja a predseda Združenia Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda Lubomír Traub zverejnil oficiálne informácie o certifikácii cesty v Rade Európy, ako aj záväzky a očakávania z toho plynúce pre všetkých partnerov.Nitriansky pomocný  biskup Mons. Peter Beňo vyzdvihol význam duchovného a kultúrneho dedičstva, ktoré na našom území zanechala misia sv. Cyrila a Metoda a vyjadril podporu k snahám budovateľov cesty k zachovávaniu jej odkazu aj touto cestou v záujme spájania a zbližovania národov Európy.Podobne mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku Vasil Petkov ocenil toto úsilie a vyjadril plnú podporu celému procesu zo strany Bulharska. Viceprimátor mesta Nitra Daniel Balko v tejto súvislosti informoval o kandidatúre mesta na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, v rámci ktorej má cyrilo-metodská téma nezastupiteľné miesto.Námestník hejtmana Zlínskeho kraja Lubomír Traub odovzdal prítomným zástupcom jednotlivých samosprávnych krajov a kľúčových subjektov pamätné ďakovné listy hejtmana Zlínskeho kraja Radima Holiša. Po prezentácii Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila Metoda dostali zástupcovia médií priestor na novinárske otázky.V rámci ďalšieho programu Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2021 sa v Nitrianskej synagóge uskutočnila vernisáž výstavy Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave za účasti veľvyslanca Bulharskej republiky v SR pod názvom Hlaholika – znaky, ktoré hovoria a spájajú – Ikony Sonie Ruskov, a premietanie filmu Pěšky bez hranic – o putovaní po EKCSCM v Česku a na Slovensku, spojené s besedou s tvorcami filmu.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022