Približujme sa k Bohu cez Máriu, zaznelo na Mariánskej hore v Levoči

TK KBS, jla; ml | 04. 07. 2021 15:05Levoča 4. júla (TK KBS) Priaznivé počasie, odpustová nedeľa a túžba po stretnutí s Božou Matkou povzbudila vyše päťtisíc veriacich k účasti na tohtoročnej levočskej púti rozdelenej kvôli protipandemickým opatreniam do dvoch dní. Nedeľný program sa začal modlitbou slávnostného ruženca pod liturgickým vedením levočského kaplána Matúša Knižackého.Slávnostnej odpustovej svätej omši predsedal a homíliu predniesol Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Koncelebrovali arcibiskup, metropolita, vladyka Mons. Ján Babjak, emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, dekan, farár a rektor levočských bazilík Peter Majcher s kňazmi Spišskej diecézy.Peter Majcher v úvode privítal premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera, predsedov Prešovského i Košického samosprávneho kraja a ďalších predstaviteľov štátnej správy aj samosprávy.„Prichádzate nielen ako ctitelia Panny Márie, ale aj jej nasledovníci,“ uviedol Mons. J. Kuboš a pripomenul, že radosť sa rozdávaním rastie. S dovolaním sa na texty čítaní Božieho slova i evanjelia vyzdvihol radostný duchovný fundament sviatku Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie. „Som presvedčený, že všetci odtiaľ odídeme aspoň štipku radostnejší. Popri radosti ale mnohí prežívajú zármutok kvôli ťarche protipandepických opatrení, no najmä ak museli pretrpieť úmrtia svojich najdrahších.“Administrátor Spišskej diecézy pripomenul, ako Mária nikdy nezakolísala vo svojej viere ani pred návalom nepochopených a nepochopiteľných udalostí. Na otázku: ako všetko zvládla, musíme hľadať odpoveď vo zvolaní sv. Alžbety: „Blahoslavená tá, ktorá uverila…“Najmä v období vrcholiacej pandémie mnohí kresťania prepadli občasnej malovernosti  až hnevu. „Rozum spolupracuje s milosťou viery. Pokoj predpokladá pokoru. Pán Boh nebude za nás robiť niečo, čo je v našich silách,“ zdôraznil Mons. J. Kuboš a svoju kázeň zakončil modlitbou: „Približujme sa k Bohu cez Máriu, lebo ona nás k nemu spoľahlivo privádza. Kráľovná pokoja, oroduj za nás a vyprosuj nám takú lásku a pokoj, ktoré sú ovocím Ducha Svätého. Amen.“Oproti levočským púťam pred korona krízou bola tohtoročná veľmi netypická, no zhromaždenie veriacich s vďačnosťou prijalo aj túto limitovanú podobu. Bezmála stočlenný tím usporiadateľov nachádzal u účastníkov vzácne pochopenie, ústretovosť a disciplinovanosť v dodržiavaní protiepidemických opatrení.Pútnici akceptovali aj nevyhnutné vylúčenie automobilovej či autobusovej dopravy do levočskej svätyne. Mestský úrad v Levoči zriadil  na vlastné náklady dve mobilné odberové miesta, v ktorých sa pútnici mohli otestovať. Z celkového počtu nevyšiel ani jeden pozitívne otestovaný účastník. Zdravotná služba počas obidvoch dní zasahovala pri troch ľahších kolapsoch z únavy.Počas obidvoch dní účinkovali zbor Collegium basilica pri Bazilike sv. Jakuba s dirigentkou Janko Višňovskou, levočský orchester dychových nástrojov Brass collegium pod vedením Vladimíra Tomka. Na organe hrali Marek Vrábeľ a Miroslav Kopnický, ktorý interpretoval responzóriové žalmy.TK KBS informoval Jozef Lapšanský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023