Sto rokov od narodenia biskupa Dubovského si pripomenuli v Rakoviciach

TK KBS, fne, ml; pz | 30. 06. 2021 15:10Foto: Eva Javorská

Rakovice 30. júna (TK KBS) V dňoch 19. – 27. júna 2021 si vo farnosti Veselé (filiálka Rakovice) pripomenuli 100 rokov od narodenia biskupa Petra Dubovského SJ. Spomienke na biskupa tajnej cirkvi boli venované aj podujatia v Novej Lehote a v Slovenskej Vsi.Slávnostná svätá omša za účasti trnavského arcibiskupa Jána Oroscha i provinciála Spoločnosti Ježišovej Jozefa Šofranka sa konala v kostole svätých Cyrila a Metoda v Rakoviciach za účasti desiatky kňazov a hojnej účasti veriacich. Po svätej omši bola odhalená pamätná tabuľa venovaná biskupovi Dubovskému. Zazneli prejavy predsedu KPVS Petra Santnera, predsedu Trnavského kraja Jozefa Viskupiča a historika Františka Neupauera. Prítomní dostali pamätné listy i pamätnú medailu vyrazenú pri tejto príležitosti. V homílii arcibiskup Orosch poukázal i na sociálny aspekt činnosti nenápadného biskupa Dubovského, ktorý v náročných časoch komunistického režimu prišiel aj za ním na faru a poskytol mu finančnú podporu. Starosta Rakovíc vyzdvihol význam biskupa Dubovského pre obec. Vďaka jeho úsiliu bol postavený kostol sv. Cyrila a Metoda, jeho činnosť napomohla k obnove duchovného života ľudí. V sobotu 24. júna 2021 bola slávnostná svätá omša v Novej Lehote za účasti duchovných synov otca Petra i ním vysvätených kňazov. Homíliu predniesol páter Peter Dufka z Pápežskej univerzity v Ríme (reportáž odvysielala RTV Prievidza).V predvečer pamätného dňa SR - Deň pamiatky obetí komunistického režimu bola svätá omša aj v kostole Obetovania Pána v Slovenskej Vsi. Homíliu venovanú aj spomienke na biskupa Dubovského predniesol ním tajne vysvätený kňaz páter Ladislav Šofranko SJ. Počas deviatnika od 19. do 27. júna odzneli v kostole v Rakoviciach i vo Veselom cenné príhovory hostí - žilinského biskupa Tomáša Galisa, Mons. Vladimíra Farkaša, kapucína Jozefa Konca, pátrov jezuitov Petra Zahoránskeho, Petra Dufku, Jána Ďuricu. Príhovory si môžete vypočuť aj na stránke www.fara-vesele.skZároveň sa podarilo zachytiť viacero spomienok na túto osobnosť cez spomienky rehoľných sestier, veriacich na Slovensku, no rovnako aj misionára v Rusku, či veriaceho z Viedne. V roku stého výročia je stále možnosť napísať krátku spomienku na biskupa Dubovského, či venovať čas modlitbe vďačnosti za jeho životnú púť a svedectvo života. Hlavným organizátorom podujatí bola farnosť Veselé a obec Rakovice, kde sa 28. júna 1921 narodil Peterko Dubovský, ktorý bol následne pokrstený vo farskom kostole v obci Veselé. Partnerom podujatia bol Spolok svätého Vojtecha i Ústav pamäti národa.Reportáž TV LUX (v správach)TK KBS informoval František Neupauer 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022