Kňazi a rehoľníci venujúci sa Rómom na Spiši sa stretli v Tatrách

TK KBS, ren, ml; pz | 30. 06. 2021 11:19Dolný Smokovec 30. júna (TK KBS) V Dolnom Smokovci sa po takmer dvoch rokoch stretli misionári Spišskej diecézy - kňazi, rehoľníčky a laickí spolupracovníci pôsobiaci v rómskej pastoračnej službe. Stretnutia, ktoré mali svoju tradíciu, boli na dlhšiu dobu prerušené z dôvodu choroby a úmrtia spišského biskupa Mons. Štefana Sečku a kvôli pandémii Covid-19.Služba v rómskych komunitách však vôbec neprestala, práve naopak. Kňazi, sestričky a ich pomocníci slúžili všetkými spôsobmi - boli k dispozícii so zdravotníckou pomocou, so sprevádzaním, učením, doučovaním, prípravou na sviatosti a ich vysluhovaním, psychickou pomocou v ťažkých situáciách, ale aj s humanitárnou pomocou.Témou stretnutia bolo vzájomné informovanie a inšpirovanie sa, predstavenie vízie pastorácie Rómov v Spišskej diecéze, Koncepcie rímskokatolíckej rómskej misie v Košickej arcidiecéze, Stratégie pastorácie Rómov KBS a možnosti spolupráce so Spišskou katolíckou charitou v pastorácii Rómov.Stretnutie začalo spoločnou svätou omšou, ktorej predsedal spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Zúčastnilo sa na ňom 15 kňazov, rehoľníčok a laických spolupracovníkov, vrátane zamestnancovSpišskej katolíckej charity. Všetci sa zhodli v tom, že chcú byť Rómom bratmi, byť vnímaví na ich potreby nielen duchovné a sprevádzať ich na ceste budovania vzťahu s Bohom a s ľuďmi.TK KBS informovala Renáta Ocilková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023