V Nitre predstavia Európsku kultúrnu cestu svätého Cyrila a Metoda

TK KBS, tu, ml; pz | 30. 06. 2021 10:15Nitra 30. júna (TK KBS) V piatok 2. júla 2021 o 11:00 sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutoční tlačová konferencia. Hlavná téma znie „Oficiálne vyhlásenie o certifikácii Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na kultúrnu cestu Rady Európy“.ScenárOtvorenie konferencie  - Tibor Ujlacký, koordinátor EKCSCM v NSK, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Úvodný príhovor - podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry

Oficiálne oznámenie o certifikácii EKCSCM - Lubomír Traub, predseda Združenia EKCSCM a vicehejtman Zlínskeho kraja   

Príhovor - Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup

Príhovor - Vasil Petkov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku

Príhovor - primátor mesta Nitra Marek Hattas

Odovzdanie pamätných listov Lubomírom Traubom Nitrianskemu biskupstvu, NSK, TSK, BSK, TNSK a mestu Nitra

Prezentácia EKCSCM - Tibor Ujlacký, koordinátor EKCSCM v NSK, hovorca Nitrianskeho biskupstva / Tatiana Mikušová, Slovenský dom CENTROPE

Vyjadrenia zástupcov členov EKCSCM  (podľa záujmu)Priestor pre novinárske otázkyZáver konferencie a pozvanie prítomných na čašu vína vo foyeri auly a spoločný obed v Castellum cafe, spojený s prehliadkou Nitrianskeho hradu a na záver s návštevou Chateau Topoľčianky a degustáciou vín (14,00 – 17,30 hod)Nadväzujúci program:

- 17:30 vernisáž Bulharského kultúrneho inštitútu za účasti veľvyslanca Bulharskej republiky v SR

- 18:00 Pěšky bez hranic – premietanie filmu o putovaní po EKC v Česku a na Slovensku, spojené s besedou s tvorcami
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022