Po ročnej odmlke sú v Ríme hostia z Konštantínopolu na slávnosť sv. Petra a Pavla

TK KBS, RV, jb; rp | 28. 06. 2021 16:10Na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sa v Ríme zúčastní na slávení pápeža Františka v Bazilike sv. Petra pravoslávna delegácia z Konštatnínopolu vedená chalcedónskym metropolitom Emmanuelom.

Foto: SpC-Vatican

Vatikán 28. júna (RV) Na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sa v Ríme zúčastní na slávení pápeža Františka v Bazilike sv. Petra pravoslávna delegácia z Konštatnínopolu vedená chalcedónskym metropolitom Emmanuelom. Minulý rok sa z dôvodu pandémie delegácia Ekumenického patriarchátu nemohla zúčastniť.Tradičná bratská výmena delegácií oboch cirkví sa koná na sviatky hlavných patrónov. Na slávnosť sv. apoštola Andreja 30. novembra podobne prichádza do Konštantínopolu delegácia z Vatikánu.Metropolitu Emmanuela vyslaného ekumenickým patriarchom Bartolomejom v delegácii sprevádzajú grécko-pravoslávny metropolita Buenos Aires Iosif a diakon Barnabas Grigoriadis.Svätý Otec prijal konštantínopolskú delegáciu v pondelok 28. júna na osobitnej audiencii vo Vatikáne. Prostredníctvom jej členov vyjadril vďaku ekumenickému patriarchovi a Svätej synode za tento prejav bratských vzťahov. Patriarchovi Bartolomejovi odkázal, že v októbri srdečne očakáva jeho návštevu v Ríme.Pri stretnutí pápež František v príhovore venoval priestor aj úvahe nad výzvou krízy pandémie. V odpovedi na ňu bude podľa jeho slov nápomocné utuženie ekumenických vzťahov. Svätý Otec okrem iného uviedol:„Každá kríza nás stavia pred rázcestie s dvoma cestami: buď je to cesta zamerania sa na seba samých v hľadaní vlastných istôt a príležitostí, alebo cesta otvorenia sa k druhým, s rizikami, ktoré to prináša, ale predovšetkým s ovocím milosti, ktoré garantuje Boh. Bratia, nenastala azda hodina, aby sme dali, s pomocou Ducha Svätého, ďalší rozmach našej ceste k odstráneniu starých predsudkov a definitívnemu prekonaniu škodlivých rivalít?“„Svedectvo rastúcej jednoty medzi nami kresťanmi bude aj znamením nádeje pre mnohých ľudí, ktorí tým pocítia povzbudenie k podporovaniu univerzálnejšieho bratstva a k zmiereniu schopnému liečiť krivdy minulosti. To je jediná cesta vedúca k pokojnej budúcnosti. Krásnym prorockým znamením bude aj užšia spolupráca medzi pravoslávnymi a katolíkmi v dialógu s inými náboženskými tradíciami, v oblasti, v ktorej sa Vy, drahá Eminencia Emanuel, veľmi angažujete“.Pri záverečnom poďakovaní za návštevu pápež František požiadal delegáciu, aby odovzdala odkaz patriarchovi Bartolomejovi:„Prosím, aby ste láskavo odovzdali môj vrúcny a úctivý pozdrav Jeho Svätosti Bartolomejovi, ktorého cítim ako svojho opravdivého brata, a aby ste mu odkázali, že ho s radosťou očakávam v októbri tu v Ríme, čo bude príležitosť vzdať vďaku Bohu pri tridsiatom výročí jeho zvolenia.“Po stretnutí s pápežom Františkom sa členovia delegácie presunuli z Apoštolského paláca do priestorov Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, kde program pokračoval rozhovormi s predstaviteľmi dikastéria.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022