V Jasove oslávili patróna Opátstva i Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa

TK KBS, jva, ml; rp | 28. 06. 2021 13:42Foto: Jozef Vasko

Jasov 28. júna (TK KBS) Posledný júnový víkend bol v Jasove venovaný slávnosti patróna Opátstva - sv. Jána Krstiteľa. V sobotu 26. júna túto slávnosť oslávili jasovskí premonštráti spolu so spolubratmi zo strahovského a želivského kláštora a so sestrami z Kongregácie sestier premonštrátok na čele s generálnou predstavenou sr. Auréliou Máriou Michňákovou, S. Praem.Hlavným celebrantom svätej omše bol strahovský opát Daniel Peter Janáček, O. Praem., spolu s ním koncelebrovali jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem. a prior želivského kláštora Tadeáš Róbert Spišák, O. Praem.Hlavný celebrant vo svojom príhovore vyzdvihoval Krista ako stredobod nášho života, ako stredobod osláv Jubilea a stredobod života zakladateľa Rádu premonštrátov sv. Norberta.Zaoberal sa tiež postavou sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol Kristovým predchodcom a ktorý je jedným z patrónov rehole práve preto, že kaplnka v Prémontré, kde sv. Norbert zložil na Vianoce 1121 s druhmi rehoľné sľuby, bola zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi.Pripomenul, že sv. Norbert založil rehoľu ako reformný rád podľa vzoru prvotnej Cirkvi. Poprial všetkým prítomným, aby „ako sv. Ján Krstiteľ a sv. Norbert boli v zmysle hesla Jubilejného roku: Spolu – s Bohom – medzi ľuďmi“.Slávnostnú liturgiu hudobne sprevádzal Zbor sv. Cecílie a Komorný orchester pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach pod vedením Viliama Gurbaľa spolu s organistom Františkom Beerom. Hostia sa po svätej omši presunuli do Košíc, kde si pozreli výstavu Umením a slovom, ktorá sa venuje dejinám premonštrátov na východnom Slovensku a nachádza sa vo Východoslovenskej galérii.Nedeľnú slávnostnú svätú omšu celebroval opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem. spolu s priorom Petrom Jánom Budzákom, O. Praem. a rektorom Opátskeho chrámu Imrichom Richardom Rédlim, O. Praem.V príhovore opát Ambróz priblížil význam kňazstva v židovskej tradícii v kontexte evanjelia slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Vysvetlil význam sv. Jána Krstiteľa z pohľadu Starého i Nového zákona. Povzbudil veriacich "aby ako Ján Krstiteľ, ale aj sv. Norbert, sme boli prorokmi a charizmatikmi, ktorí svedčia o Ježišovi Kristovi".V závere sa celebrant poďakoval TV LUX, že tieto dve udalosti zaradila do svojho programu a priniesla ich v priamom prenose, a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávností. Pripomenul tiež, že od roku 1968 po prvýkrát zaznel organ, ktorého obnovu počas tohto roka realizuje Dielňa Bies a ktorá sa blíži do svojho záveru.Program osláv Jubilejného roka pokračuje v nedeľu 11. júla Púťou tradičných veriacich, pretože práve 11. júla sa do liturgickej reformy slávila slávnosť sv. Norberta. TK KBS informoval Jozef Vaško
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022