V Kežmarku zakladajú spoločenstvo mladých „Teofil“

TK KBS, ft, pz; rp | 22. 06. 2021 09:53Kežmarok 22. júna (TK KBS) Akým spôsobom osloviť mladých, predovšetkým tých, ktorí pristúpili k sviatosti birmovania? To je otázka, ktorú si kladú kňazi aj laickí veriaci v nejednej farnosti. Vo farnosti Kežmarok sa rozhodli tamojší kňazi založiť spoločenstvo mladých „Teofil.“ Meno v preklade  znamená „ten, ktorý miluje Boha“ podľa učeníka, ktorému svätý Lukáš venuje svoje evanjelium a Skutky apoštolov. Spoločenstvo je zamerané na tých, ktorí v tomto roku prijali sviatosť birmovania. „V našej farnosti príprava na birmovku prebiehala formou skupiniek. Počas nej mladí ľudia prejavili záujem pokračovať aj po prijatí sviatosti ďalej v hlbšom duchovnom živote. K tomu aj samotní animátori oslovili niektorých ďalších mladých zo svojich skupiniek. Obsahom stretnutí budú duchovné témy, modlitba, adorácie, spoznávanie Svätého písma, ale aj voľnočasové aktivity ako šport, turistika, hry... Dnešná doba je náročná v tom, že mladí majú mnoho iných ponúk a možností. Uvidíme, s akým záujmom sa stretneme. Vkladáme to do Božích rúk,“ konštatuje František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.  Prvé „zoznamovacie“ stretnutie sa uskutoční v piatok 25. júna po mládežníckej svätej omši. TK KBS informoval František Trstenský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024