V Skalici pripravili výstavu o histórii zdravotnej starostlivosti na Záhorí

TK KBS, lk, pz; rp | 21. 06. 2021 14:10V Skalici pripravili výstavu o histórii zdravotnej starostlivosti na Záhorí

Foto: Terézia Májková

Skalica 21. júna (TK KBS) Pracovníčky štátneho archívu v Trnave pracoviska Archív Skalica pripravili v dňoch 21. – 25. júna 2021 pre verejnosť zaujímavú výstavu archívnych dokumentov na aktuálnu tému: Zdravotníctvo vtedy a dnes. Výstava priblížila návštevníkom prierez histórie zdravotnej starostlivosti na Záhorí a v Skalici.Najstarším vystaveným dokumentom bola listina z roku  1431, ktorou  Štíbor, mestský špitál  pôvodne určený pre šesť osôb, zvýšil počet obyvateľov na dvanásť, dostal výnos z poddanskej dediny Prietržka.Tiež bolo možné nahliadnuť na vystavené historické dokumenty o prenájme  mestských kúpeľov v roku 1633 Henrikovi Farerovi zo Sobotišťa, do inventáru lekárne z roku 1646 a tiež inventáru lekárne Milosrdných bratov z roku 1828, knihy chorých z roku 1887 či projektov na stavbu nemocnice z prvej tretiny 20. storočia a iné dokumenty o pôsobení rehole Milosrdných bratov, ktorí  pôsobili v Skalici od roku 1797 do roku 1956. Tiež boli vystavené  dokumenty z archívu o zriadení a činnosti infekčného pavilónu v Karmelitskej záhrade zriadenej v roku 1921, kde liečili v roku 1924 chorí na týfus.Medzi vystavenými exponátmi bola aj služobná zmluva z roku 1927 vtedy mestského lekára MUDr. Róberta Lacinu, ktorý bol mestským lekárom a primárom   v nemocnici a okresným lekárom bol MUDr. Vladimír Dýšek. Tiež bolo možné vidieť viaceré doklady a plagáty o viacerých epidémiách, ktoré zasiahli mesto a okolie, o zavedení karanténnych opatrení, prevencií pred nimi a očkovaní.Vystavené  ukážky viacerých písomných dokumentov, tlače, fotografií, plagátov o zdravotnej starostlivosti z minulosti až po súčasnosť podali obraz o bohatej činnosti a starostlivosti v prospech ochrany zdravia a života človeka od jeho narodenia až po jeho smrť.Okrem archívnych dokumentov bola výstava vhodne doplnená  aj ukážkami predmetov, ktoré sa v minulosti používali v zdravotnej starostlivosti. Tiež časť výstavy bola venovaná histórií činnosti Červeného kríža a darcovstvu krvi a bolo možné vidieť originál striebornej a zlatej Jánskeho plakety.Výstava priblížila zdravotnícku starostlivosť o človeka, od obdobia, kam siahajú zachované historické dokumenty až po súčasnosť. Svoje poznatky o histórií zdravotníctva a červeného kríža si účastníci mohli preveriť na pripravenom kvíze. TK KBS informoval Ľudovít Kosík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022