Potraty nie sú zdravotná starostlivosť, hovoria biskupi k hlasovaniu v EP

TK KBS, cz, rp; pz | 18. 06. 2021 14:19Brusel 18. júna (TK KBS) Komisia európskych biskupských konferencií (COMECE) zareagovala na správu týkajúcu sa potratov, o ktorej sa bude v Európskom parlamente hlasovať na budúci týždeň. Biskupi vyhlásili, že sú veľmi znepokojení množstvom výrokov a argumentov obsiahnutých v Správe o stave sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien, ktorá sa usiluje o uznanie "práva na potrat" a redefiníciu výhrady svedomia ako "odopieranie lekárskej starostlivosti".Pozícia sekretariátu Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE), publikovaná 17. júna, uvádza, že je "eticky neobhájiteľné" klasifikovať potraty ako "základnú lekársku službu". “Tak závažný lekársky zásah sa nemôže a nesmie stať bežnou praxou; jeho vymedzenie ako základnej služby degraduje nenarodené dieťa, " uvádza dokument. "Ako cirkev sme presvedčení, že ľudský život od začiatku, vrátane života nenarodeného, má svoju vlastnú dôstojnosť a nezávislé právo na ochranu. Z pohľadu Cirkvi nie je potrat prostriedkom na plánovanie rodiny alebo súčasťou bežnej zdravotnej starostlivosti." "Nenarodené dieťa má ľudské právo na život," zdôraznila komisia.COMECE, ktorá pozostáva z biskupov delegovaných biskupskými konferenciami 27 členských štátov Európskej únie, uviedla, že ľudské zdravie je hlavným záujmom katolíckej cirkvi, ktorý uznáva právo na zdravie ako "nevyhnutný základ pre dôstojný život"."Zastávať sa ľudských práv je ústrednou súčasťou sociálno-etického učenia Cirkvi; vníma ľudské práva ako základ pre mierové spolužitie medzi národmi a je presvedčená o tom, že hlboko zodpovedajú kresťanskému a biblickému chápaniu dôstojnosti ľudskej bytosti," píše sa v dokumente. Komisia dodala, že oceňuje základný záujem návrhu uznesenia, ktorým je ochrana zdravia a práv žien, ale s poľutovaním pozerá na "jednostrannú perspektívu" dokumentu ohľadom potratov. Správa "neodráža tragédiu a komplexnosť situácií, v ktorých sa matky zvažujúcich potrat svojho nenarodeného dieťaťa nachádzajú".S odkazom na dokument nemeckých biskupov z roku 1996 vyhlásenie hovorí, že "nezávislé právo dieťaťa na život je vynechané z úvahy a prehliada sa to, že nenarodené dieťa nie je majetkom svojich rodičov, ale práve vo svojej bezbrannosti je im len zverené". "Niet sporu o tom, že život nenarodeného dieťaťa nemôže byť chránený proti jeho matke, ale iba s ňou," uviedli biskupi. "Starostlivosť o ženy, ktoré sa kvôli svojmu tehotenstvu nachádzajú v núdzi alebo konfliktnej situácii, je ústrednou súčasťou diakonickej služby cirkvi a mala by byť tiež povinnosťou našej spoločnosti”.Správa, ktorá bola predstavená Európskemu parlamentu, zákonodarnému orgánu EÚ, chorvátskym politikom Predragom Fredom Matićom, sa bude prerokovávať 23. júna. Hlasovanie sa uskutoční nasledujúci deň.COMECE tiež "so znepokojením a ľútosťou" zaznamenala, že návrh uznesenia popiera základné právo výhrady svedomia, ktoré vyžaruje zo slobody svedomia. "Zatiaľ čo ostatné práva, ako právo na život, môžu mať v určitých situáciách prednosť, sme znepokojení, že text správy spochybňuje už obyčajnú existenciu práva zdravotníckych zariadení a ich zamestnancov odmietnuť poskytovať určité zdravotnícke služby, vrátane potratov, na základe výhrad svedomia," píše komisia. "To znamená zjavné ignorovanie práva organizácií založených na náboženstve alebo viere dodržiavať ich étos a praktizovať ich služby v súlade s ním. Tiež je tým zanedbávané právo jednotlivcov riadiť sa svojím svedomím."Vo vyhlásení COMECE sa tiež uvádza, že správa nezohľadňuje legislatívne právomoci členských štátov v oblasti "sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv". "Pripomíname, že základným princípom Európskej únie je zásada zverených právomocí, kedy by Únia mala vykonávať iba v rámci kompetencií, ktoré jej boli zverené členskými štátmi v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vytýčených," uviedli biskupi.Kardinál Jean-Claude Holler, predseda COMECE, v rozhovore zverejnenom tento týždeň povedal, že "musíme dať jasne najavo, že schválenie takéto správy je v rozpore so zásadou subsidiarity, pretože potrat je predmetom národnej a nie únijnej legislatívy". "Bolo by preto závažným prehreškom, keby Európska únia nerešpektovala subsidiaritu, o ktorej stále hovorí,” uviedol.zdroj: www.cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024