Pripomenú si 100 rokov od narodenia biskupa Petra Dubovského SJ

TK KBS, fne, ml; pz | 18. 06. 2021 10:23Rakovice 18. júna (TK KBS) V dňoch 19. – 27. júna 2021 si vo farnosti Veselé (filiálka Rakovice) pripomenú 100 rokov od narodenia biskupa Petra Dubovského SJ. V máji sme si pripomenuli 60 rokov od jeho biskupskej vysviacky.Spomienka sa začne v sobotu 19. júna 2021 o 17:00 v obci Rakovice svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Vladimír Farkaš, dekan z Partizánskeho, ktorý spolupracoval s biskupom Dubovským v Spolku svätého Vojtecha i počas jeho pôsobenia v Banskobystrickej diecéze. Po svätej omši v dialógu s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom priblížia životný profil otca Petra. Hudobný doprovod pripravil nedávny laureát ceny Fra Angelico, riaditeľ rádia Devín a gospelový spevák Peter Janků. Správca farnosti oboznámi prítomných o celom priebehu Deviatnik vďačnosti za dar otca Petra, ktorý potrvá až do 27. júna.Počas nasledujúcich dní do farností zavítajú - páter Peter Zahoránsky SJ (21. jún), páter Jozef Konc OFM Cap. (22. jún), páter Ján Ďurica SJ (23. jún), v piatok 25. júna páter Peter Dufka SJ z Ríma a v nedeľu 27. júna autor publikácie Život a pôsobenie biskupa Dubovského Michal Válka z Banskej Bystrice. Vo štvrtok (24. júna) o 18. hodine bude svätú omšu sláviť žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. V sobotu 26. júna o 10:00 bude slávnostná svätá omša za účasti pozvaných hostí, členov Konfederácie politických väzňov Slovenska, rodákov a priateľov biskupa Dubovského. Zároveň bude odhalená pamätná tabuľa. Rovnako v sobotu 26. júna o 15:00 bude svätá omša aj v Novej Lehote, v kostole sv. Mikuláša, v ktorom otec Peter tajne vysvätil desiatky kňazov. Slávnosti sa zúčastnia trojica bratov kňazov jezuitov Dufkových. „Minimálne 80% na mojej ceste do zasväteného života mal otec Peter“, spomína profesor na Pápežskej univerzite v Ríme páter Peter Dufka SJ.Farnosť Veselé pozýva všetkých, ktorý poznali otca Petra, aby sa zapojili do „deviatnika vďačnosti“ svojou osobnou modlitbou alebo napísali spomienku na otca Petra. Sestra Mária Bebčáková, OSF napísala: „Rada by som spomenula skúsenosť jednej ženy, ktorá sa po ťažkých životných omyloch dostala na sv. spoveď k otcovi Petrovi. Po stretnutí s ním povedala: Až teraz som pochopila, čo to znamená, že Boh je Otec...“  Viac informácii je možné nájsť na stránke www.fara-vesele.sk.Hlavným organizátorom slávnosti je s farnosťou aj obec Rakovice. Starosta obce Dušan Daloš spomína na stavbu kostola sv. Cyrila a Metoda, ktorým hlavným hýbateľ bol otec Peter. „Najviac ma oslovil optimizmus, dobrosrdčenosť a stály úsmev na tvári otca Petra ako sme ho my zainteresovaní do výstavby kostola volali. Som nesmierne hrdý na to, že som mohol byť „spolupracovníkom“ otca Petra a pána farára Hužoviča pri stavbe tohto krásného Božieho chrámu.“Rakovice, biskup, DubovskyPeter Dubovský sa narodil 28.júna 1921 v Rakoviciach. V júni 1940 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Roku 1947 začal študovať teológiu a filozofiu v Brne, potom bol dva roky magistrom novicov v Trnave a pracoval v redakcii Posla Božského Srdca. Roku 1950 pokračoval v Trnave v štúdiu teológie, no z 13. na 14. apríla bol vyvezený spolu s ostatnými rehoľníkmi do koncentračného tábora v Podolínci. Odtiaľ ho 5. septembra eskortovali na základnú vojenskú službu a do tzv. PTP (pomocného technického práporu). Na Štedrý večer roku 1950 ho v Prahe vysvätil za kňaza biskup Kajetán Matouška.Po 40 mesiacoch vojenčiny sa zamestnal v stavebnom podniku Konstruktiva v Prahe, kde pracoval už predtým ako vojak. Svoju pastoračnú činnosť zameral v tomto období najmä na vysokoškolákov – chodieval na internáty, ale aj do mnohých rodín, dával exercície na chatách a vysluhoval sviatosti.Osemnásteho mája 1961 ho biskup Dominik Kaľata tajne konsekroval za biskupa. Roku 1962 biskupa Petra Dubovského zatkli a odsúdili na šesť rokov odňatia slobody. Prepustili ho v roku 1967. Od roku 1969 pôsobil dva roky ako kaplán v Nitrianskom Pravne, potom vypomáhal na fare v Handlovej. Svoju pastiersku službu naplno rozvinul, keď sa stal farárom v Novej Lehote. V tejto malej farnosti, kde pôsobil 20 rokov, verný poslaniu, ktoré mu bolo zverené, slúžil tak prichádzajúcim laikom, ako aj kňazom, no najmä Spoločnosti Ježišovej, a to nielen formáciou, ale aj tajnými vysviackami kňazov.V roku 1991 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Banskej Bystrici.V roku 1993 sa stal predsedom Spolku svätého Vojtecha v Trnave a po ôsmich rokoch pôsobenia v tejto funkcii bol zvolený za doživotného čestného predsedu. Popritom vykonával funkciu generálneho vikára biskupa Rudolfa Baláža a päť rokov bol aj generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska. Vypomáhal tiež vo farskej pastorácii – pôsobil vo farnosti Banská Bystrica – Radvaň. Od roku 1997 sa stal emeritným biskupom, býval v komunite jezuitov na fare v Radvani a od roku 2005 v Ivanke pri Dunaji, kde ešte aj v deň odchodu na večnosť (10. apríl) slúžil svätú omšu a spovedal.TK KBS informoval František Neupauer
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024