KBS prináša oficiálny preklad posolstva na svetový deň migrantov

TK KBS, sal, ml; rp | 17. 06. 2021 11:43Bratislava 17. júna (TK KBS) Na ceste k čoraz širšiemu my - je názov posolstva Svätého Otca Františka na 107. svetový deň migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 26. septembra 2021. Téma, ktorá bola zverejnená vo februári tohto roku, vychádza z encykliky Fratelli tutti. V slovenskom preklade ju prináša na internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska.„V encyklike Fratelli tutti som vyjadril svoju starosť a túžbu, ktorá stále zaberá v mojom srdci dôležité miesto: „Keď sa raz pominie zdravotná kríza, najhoršou reakciou by bolo ešte viac upadnúť do horúčkovitého konzumizmu a nových foriem egoistickej sebaochrany. Kiežby napokon už neboli ,tí druhíʻ, ale boli sme iba ,my´“ Preto som sa rozhodol venovať Posolstvo na 107. svetový deň migrantov a utečencov téme Na ceste k čoraz širšiemu my  a naznačiť tým jasný horizont našej spoločnej cesty v tomto svete," prihovára sa v úvode posolstva pápež František.Text posolstva sa člení do štyroch tém - Dejiny my; Čoraz katolíckejšia Cirkev, Čoraz inkluzívnejší svet a Sen sa už začal. Uzatvárajú ho slová osobitnej modlitby pápeža Františka.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022