V Bratislave si pripomenuli 12. výročie posviacky Katedrály sv. Šebastiána

TK KBS, ord, ml; rp | 15. 06. 2021 14:51Bratislava 15. júna (TK KBS) V Bratislave si v nedeľu 13. júna 2021 pripomenuli dvanásť rokov od posvätenia hlavného chrámu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR – Katedrály svätého Šebastiána. Výročie posviacky katedrály bolo príležitosťou na ocenenie vybraných kňazov a diakonov Ordinariátu, ktorí svojou obetavou službou sa významne zaslúžili o rozvoj katolíckej duchovnej služby v prostrední silových a záchranných zložiek.Medailou sv. Šebastiána boli dekorovaní kňazi Ordinariátu - Marko Trochan, Juraj Sitaš, Stanislav Varga, Ján Minárik, Štefan Bankovič, OFM, Juraj Malý, SDB, Jozef Jáňa, diakon Milan Jozek a zamestnanec Tibor Pavel. Pri príležitosti výročia v živote Ordinariátu biskup Rábek menoval Petra Halkociho, Stanislava Kaníka, Štefana Blanára a Slavka Ganaja za čestných dekanov.Keďže Ordinariát združuje kňazov aj východného obradu, podľa tradície východných cirkví a v súlade s Kódexom ich kánonov, ordinár udelil právo nosiť zlatý kríž s ozdobami biskupskému vikárovi Petrovi Nižníkovi a zlatý kríž všetkým menovaným dekanom – kňazom východného obradu - Slavkovi Ganajovi, Gabrielovi Dzvoňárovi, Slavomírovi Molnárovi a Štefanovi Blanárovi.-

Zdroj: ordinariat.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022