„Nebojte sa priznať ku Kristovi," odkázal administrátor Kuboš mladým 

TK KBS, rbs; ml | 13. 06. 2021 14:10Foto: Radoslav Babjarcik

Hniezdne 13. júna (TK KBS) V sobotu 12.  júna 2021 sa vo farnosti svätého Bartolomeja v Hniezdnom uskutočnila slávnosť sviatosti birmovania. 45 mladým ju vyslúžil administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš.Biskup Kuboš vo svojej homílií vyzval birmovancov, „aby  sa nehanbili za svoju vieru a nebáli sa priznať ku Kristovi“. Ďalej im zdôraznil známu skratku SMS, ktorá sa v dnešnej dobe bežne používa. S ako služba. M ako modlitba a S ako spoločenstvo. Duch Svätý nás uschopňuje k službe. Duch Svätý nás uschopňuje k dokonalej modlitbe, ktorá je oslavou Boha. Kde je Duch Svätý,  tam sa budujú vzťahy v láske“ dodal biskup Kuboš.Farárovi Petrovi Olekšákovi pri katechetickej príprave na birmovku pomáhali animátori z radov laikov, ktorí počas  pandémie využívali s mladými predovšetkým online stretnutia. Práve situácia a farba COVID – 19 automat v okrese Stará Ľubovňa,  dlhodobo naznačovala zákaz väčších náboženských slávení. Práve po obnovení verejných bohoslužieb sa birmovanci mohli opäť stretávať v kostole a spoločne sa pripravovať na prijatie  tejto sviatosti.Mladí birmovanci dostali na pamiatku od farára Olekšáka Nový zákon, ktorý im bude pripomínať tento slávnostný deň,  ďalšiu etapu ich kresťanského života, informoval Radoslav Babjarčík.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022