Biskup Beňo diakonom: Buďte služobníkmi podľa Božského srdca

TK KBS, tu; ml | 12. 06. 2021 22:10Foto: Marek Mucha

Nitra 12. júna (TK KBS) Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 11. júna 2021 prijali z rúk nového nitrianskeho pomocného biskupa  Mons. Petra Beňa diakonskú vysviacku traja bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Udialo sa tak počas slávnostnej svätej omše, ktorú v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine celebroval Mons. Beňo s rektorom seminára Mons. Mariánom Dragúňom a predstavenými seminára, veľprepoštom Nitrianskej kapituly Mons. Štefanom Vallom a ďalšími kňazmi, samozrejme za účasti bohoslovcov a najbližších príbuzných novosvätených diakonov.Po predstavení kandidátov diakonátu Jozefa Kopáča z Oščadnice, Radoslava Lenčéša z Močenku a Mikuláša Šurína zo Serede,  sa im Mons. Beňo prihovoril v homílii, ktorej hlavnou myšlienkou bola ich služba a služobnosť, ako charakteristická črta diakonátu ako prvého stupňa kňazského stavu. Upriamil preto ich pozornosť zvlášť na osobu Ježiša Krista a jeho službu.Ako Mons. Beňo povedal, noví diakoni majú konať službu Božiemu ľudu podľa príkladu Ježiša Krista s dobrým úmyslom, s pozornosťou na osobnú svätosť, osobnú chudobu a ľudskú chudobu, a tak sa ďalej pripravovať na kňazskú službu.V závere svojho príhovoru Mons. Beňo kandidátom diakonátu kládol na srdce, aby oslovovali svojou službou hlavne mladých a zviditeľňovali svojou službou Božiu prítomnosť vo svete. Na záver liturgickej  slávnosti Mons. Beňo zaželal aj v súvislosti s aktuálnym sviatkom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho novým diakonom, aby boli služobníkmi podľa Božského Srdca Ježišovho.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022