Kňazské rady posilnia novokňazi v Bratislave, Nitre a v Žiline

TK KBS, tu; ml | 12. 06. 2021 20:05Foto: Marek Mucha

Bratislava/Nitra/Žilina 12. júna (TK KBS) Kňazské rady oddnes posilnila noví novokňazi, ktorí vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v tento deň za kňazov Kristovej Cirkvi vysvätili biskupi v Bratislave, Nitre a v Žiline. Prinášame spravodajstvo.NitraNovokňazov v Nitre (na snímke) vysvätil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Liturgická slávnosť za účasti najbližších príbuzných, priateľov a verejnosti sa uskutočnila v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine. Spolu s nitrianskym diecéznym biskupom počas slávnostnej svätej omše koncelebrovali aj pomocný biskup Mons. Peter Beňo, kanonici katedrálnej kapituly a predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, principáli novokňazov  a ďalší kňazi.Doterajší diakoni Tomáš Barta zo Slažian, Lukáš Behan z Ilavy a Martin Ligač z Čadce – Kýčerky po 6 ročnej duchovnej formácii a teologických štúdiách v nitrianskom kňazskom seminári preukázali svoju súcosť na kňazstvo a rozšíria tak rady služobníkov Cirkvi Božiemu ľudu na území Nitrianskej diecézy.V tomto duchu sa na nich obrátil aj hlavný svätiteľ diecézny biskup Mons. Judák vo svojom príhovore, v ktorom vyzdvihol význam kňazskej vysviacky pre diecézu a jej život, ale aj pre život novokňazov.Poukázal na ich úlohu ako kňazov v procese, ktorého cieľom je služba Bohu a Cirkvi, výchova Božieho ľudu, či vysluhovanie sviatostí. Vyzdvihol odvahu  trojice novokňazov, ktorí sa v dnešnej ťažkej dobe podujímajú na túto úlohu a pripomenul im, že si musia byť stále vedomí, že tak budú konať v mene Ježiša Krista.Povedal im: „Nebudete funkcionármi, či akcionármi nábožensko-sociálneho koncernu, aj keď budete zamestnancami Biskupského úradu, ale táto služba sa vám odovzdáva sviatostnou vysviackou ako tým, ktorých Boh povolal s vašim slobodným súhlasom.“Biskup Viliam Judák dal novokňazom za príklad aj sv. Jozefa, jeho pracovitosť, vykonávanie skromnej profesie tesára a jeho každodenné prežívanie vernosti, ako to chápala aj Božia Matka, ktorej Nepoškvrnené Srdce si Cirkev v tento deň pripomenula.Na záver svojho príhovoru preto biskup Viliam Judák trojici novokňazov  povedal: „Nech vám teda Pán, ktorý vás povolal dá silu aby ste deň za dňom v tejto vernosti nachádzali cestu, ktorú budete môcť ukazovať vašim zvereným s vedomím, že týmto spôsobom  pastier i stádo spoločne smerujú do večného života ku Kristovi nášmu Pánovi.“Po akte samotnej kňazskej vysviacky novokňazi po prvýkrát koncelebrovali so svojim svätiteľom pri jednom oltári  a na záver liturgickej slávnosti udelili aj svoje novokňazské požehnanie svojmu svätiteľovi a tiež prítomným veriacim.Novokňazi napokon vyjadrili aj svoju vďaku Bohu, diecéznemu biskupovi, predstaveným kňazského seminára a rodičom a blízkym za pomoc, podporu, modlitby a sprevádzanie na ceste ku kňazstvu, ktoré sú odhodlaní zodpovedne každodenne v službe Bohu a Cirkvi aj uskutočňovať.TK KBS informoval Tibor UjlackýBratislavaV Katedrále sv. Martina v Bratislave prijal sviatosť kňazstva Filip Majdán, Peter Repko a Marek Vranka. Svätiteľom bol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.ŽilinaŽilinská diecéza zorganizovala slávnosti v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline-Vlčincoch. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis počas kňazskej a diakonskej vysviacky zdôrazňoval ordinandom a všetkým prítomným myšlienku duchovného otcovstva.

Zilina, vysviacka, knazi, biskup, Galis

Piati novokňazi a jeden diakon boli vysvätení v sobotu 12. júna vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch. Pre službu Cirkvi ako diakon bol ustanovený Štefan Lašo zo Žiliny-Soliniek, ako kňazi boli ustanovení František Daško z Horných Kočkoviec, Sebastián Kavecký z Kamennej Poruby, Miloš Kadaš z Radôstky, Andrej Krekáč z Považskej Bystrice a Jakub Melo zo Žiliny-Hájika.Biskup Tomáš Galis im počas homílie okrem iného povedal: „Aj v 21. storočí Pán chce v nás spoznať otcovské srdce schopné darovať a plodiť život v každodennosti. Počas rokov štúdia ste sa formovali ľudsky, intelektuálne a duchovne, aby ste v pastoračnej službe vedeli mať svoje srdcia otvorené a schopné veľkého nadšenia, veľkodušne sa darujúce, súcitne utešujúce v úzkostiach a pevne posilňujúce nádej.“Zilina, vysviacka, knazi, biskup, Galis A pokračoval: „Hľadajte útechu v Ježišovi, hľadajte útechu u Panny Márie, nezabúdajte na Matku, na blízkosť sv. Jozefa a neste kríže, ktorých nebude málo ani vo vašom živote. A nemajte strach, nebojte sa.“TK KBS informoval Zdeno Pupík-

Aktualizované  
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022