Združenie kresťanských seniorov Slovenska pripravilo púť na Skalku

TK KBS, pma; ml | 09. 06. 2021 15:19Foto: Michal Koniar

Skalka nad Váhom 9. júna (TK KBS) Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) pripravilo 8. júna 2021 svoju prvú púť na Skalku pri Trenčíne. ZKS tradične organizuje púte na Staré Hory, do Levoče a do Šaštína. Tento rok k nim pribudla aj púť na Skalku, ktorú zorganizovalo územné centrum ZKS v Trenčíne. Takmer tristo pútnikov z klubov ZKS v Bratislave, v Hlohovci a v celom trenčianskom kraji prišlo prežiť deň na miesto spojené so životom svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika. Privítali aj zástupcov zo sesterskej organizácie kresťanských seniorov ČR zo Zlína.„Seniori, rovnako ako celá spoločnosť, prežili ťažký rok poznačený pandémiou. Ťažko, ale s kresťanskou nádejou, znášali izoláciu – nie iba od príbuzných a priateľov, ale aj izoláciu od možnosti zúčastniť sa na svätej omši, pristúpiť k sviatostiam. S veľkou radosťou sa preto prišli poďakovať, že im Pán dal silu vytrvať v ťažkostiach, a prosiť za skončenie pandémie a obnovenie obvyklého spoločenského a pracovného života," napísal predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Peter Mach.Skalka nad Vahom, put, seniori, biskup, BenoPútnikov privítala predsedníčka územného centra ZKS v Trenčíne Marta Gregušová. Púť sa začala modlitbou svätého ruženca a po nej nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Vo svojej kázni, vychádzajúc z Evanjelia dňa, poďakoval seniorom za plnenie ich poslania „byť soľou zeme a svetlom sveta“ v rodinách i farnostiach a povzbudil ich k tomu, aby boli i naďalej vo viere príkladom pre svoje deti i vnúčatá.Predseda ZKS Peter Mach vo svojom príhovore pripomenul rozhodnutie Svätého Otca Františka, že v nedeľu 25. júla 2021 sa bude prvý raz sláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov. „Tešíme sa z toho, že Svätý otec vyhlásením tohto sviatku opäť vyslal signál o tom, že seniori sú dôležitou súčasťou spoločnosti a zaslúžia si jej pozornosť," povedal predseda ZKS.Popoludní pokračovala púť adoráciou, ktorú viedol biskup Beňo, a zakončila ju beseda, v ktorej biskup Beňo odpovedal na otázky pútnikov. Niektoré skupiny po ukončení púte využili aj možnosť prehliadky kláštora na Veľkej Skalke.„Seniori prežili ťažký rok, ale Pán nám dal silu vytrvať. Inšpirovaní slovami žalmistu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti“ (Žalm 92,15) chceme s dôverou kráčať v ústrety novým výzvam“, povedal na záver púte predseda ZKS Peter Mach.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022