Veriaci z farností Nitry si uctili Božie telo na Svätoplukovom námestí

TK KBS, tu, ml; pz | 08. 06. 2021 10:29Foto: Marek Mucha

Nitra 8. júna (TK KBS) Pri príležitosti sviatku Božieho Tela  sa v nedeľu 6. júna 2021 už tradične zišli veriaci z nitrianskych farností na centrálnom Svätoplukovom námestí v Nitre. Svätou omšou v tomto verejnom priestore, ktorej  hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák za účasti aj farárov nitrianskych farností, kapitulných kanonikov a predstavených a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda spoločne vzdali úctu Najsvätejšiemu Kristovmu Telu a Krvi v rámci celomestskej liturgickej slávnosti.V úvode slávnosti biskup Judák veriacim pripomenul aktuálny sviatok sv. Norberta, ktorého relikvie sa nachádzali aj na oltári, a ktorý ako zakladateľ 900 – ročnej rehole Premonštrátov bol veľkým šíriteľom úcty k Eucharistii. Vo svojej homílii sa biskup Viliam Judák prihovoril veriacim prítomným na námestí, ako aj pri televíznych obrazovkách s myšlienkami, v ktorých uvažoval nad významom Eucharistie ako neustále prítomného živého Ježiša Krista ako duchovného pokrmu pre každodenný život kresťana a jeho spásu. Upriamil pozornosť aj na Božiu lásku ako skutočnú hodnotu prameniacu z Eucharistie, ktorá môže formovať aj život a vieru každého kresťana.Ako povedal: „Ak sa darujeme, ak sa lámeme ako chlieb, môžeme byť skutočne aj obdarovaný a iba tak žijeme svoje kresťanstvo autenticky, nasledujeme Ježiša a môžeme byť skutočne slobodný.“Liturgická slávnosť bola zakončená adoráciou pred Oltárnou sviatosťou. Aj keď sa v tomto roku pre pandemické opatrenia eucharistická procesia neuskutočnila, prítomné prvoprijímajúce deti aspoň symbolicky vysypali prinesené lupene kvetov pred oltár, od ktorého Mons. Viliam Judák po adorácii udelil prítomným veriacim a divákom sledujúcim slávnosť prostredníctvom priameho prenosu TV LUX požehnanie s Oltárnou sviatosťou. Tohtoročná celomestská slávnosť Božieho Tela v Nitre sa uskutočnila už po druhýkrát s obmedzeniami a v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami, čo však nemalo vplyv na duchovný zážitok, ktorí si z nej všetci zúčastnení mohli odniesť.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022