V Kežmarku po prijatí birmovania prežijú Týždeň darov Ducha Svätého

TK KBS, ft, ml; pz | 07. 06. 2021 09:24Kežmarok 7. júna (TK KBS) Stodvadsať mladých ľudí prijalo v sobotu v  Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku sviatosť birmovania, ktorú im vyslúžil spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.  V homílii na príklade skratky SMS pre posielanie správ vyzval mladých, aby nezabúdali na tri dôležité vlastnosti: službu, modlitbu, spoločenstvo. „Duch Svätý má rôzne označenia. Je nositeľom siedmich darov. Nazývame ho aj Duchom pravdy. Usilujte sa, milí bormovanci, byť v živote svedkami pravdy evanjelia,“ povzbudil biskup Kuboš.Tamojší kňazi pozvali pobirmovaných, aby prežili Týždeň darov Ducha Svätého. Počas nasledujúceho týždňa pri večerných svätých omšiach sa im budú prihovárať na tému „Dary Ducha Svätého a dôležitosť sviatosti birmovania.“„Počas posledných dní prípravy som birmovancov pozvbudzoval, aby prosili Ducha Svätého o dar odvahy radostne a nebojácne vydávať svedectvo o Ježišovi kresťanským štýklom života. Touto aktivitou chceme im pomôcť ešte viac si uvedomiť, že majú svoje miesto v Cirkvi a aj v našich chrámoch,“ vysvetľuje kežmarský farár a dekan František TrstenskýV predchádzajúce dva týždne v kežmarskej farnosti prežívali prvoprijímajúce deti „Týždeň bielych šiat“, keď prichádzali celý týždeň na večerné sväté omše, aby si predĺžili radosť z prijiatia Sviatosti Oltárnej.„Inšpirovali sme sa starobylou praxou. V staroveku kresťania po prijatí iniciačných sviatostí mali privilegium nosiť biele tuniky na liturgické zhromaždenia. Chceme, aby deti si aj týmto spôsobom uvedomili veľkosť daru, ktorý prijali,“ dopĺňa František Trstenský.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022