Dohodu o svätom krste podpísali predstavitelia cirkví pred 20 rokmi

TK KBS, ecav, tasr; ml | 04. 06. 2021 16:03Bratislava 4. júna (TK KBS/TASR) Pred 20 rokmi, konkrétne 4. júna 2001, podpísali predstavitelia Katolíckej cirkvi obidvoch obradov a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Dohodu o svätom krste. Informovala o tom tlačová tajomníčka ECAV Jana Nunvářová. Za KBS ju podpísal vtedajší predseda KBS Mons. František Tondra a vtedajší generálny biskup ECAV Július Filo.Predstavitelia cirkví v nej vyznali tú istú vieru v trojjediného Boha - Otca, Syna a Ducha Svätého - a spoločnú vieru v sviatosť svätého krstu na základe biblického učenia. "V dohode sme vyjadrili toto spoločné presvedčenie o krste: Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, a poveril cirkev, aby ho udeľovala. Krst z vody a z Ducha Svätého včleňuje do Kristovho tela, ktorým je cirkev. Krstom máme účasť na živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský."Z tohto nášho vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného Kristovho tela, do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné," poznamenal Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku.V súvislosti s týmto výročím sa uskutoční v utorok 15. júna aj online konferencia. "Traja teológovia z Ríma, Milána a nemeckého Bensheimu na nej predstavia ekumenické dialógy na najvyššej úrovni, ktoré sa venovali otázke krstu," uviedla Nunvářová.Trojica slovenských duchovných z gréckokatolíckej cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi a ECAV sa v druhej časti konferencie podelia o skúsenosti s uplatňovaním dohody o uznávaní krstu vo farnostiach a cirkevných zboroch a zamyslia sa nad tým, čím je učenie a krstná prax tej druhej cirkvi pre ich cirkev darom. Okrem toho sa podľa slov Nunvářovej pripravuje aj spoločná slávnostná ekumenická bohoslužba.


-

Zdroj: ecav.sk / tasr.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024