Pozvánka na duchovné aktivity na Červenom Kláštore s P. Rafaelom

TK KBS, rba, ml; rp | 31. 05. 2021 13:31Červený Kláštor 31. mája (TK KBS) Netradičný duchovný pohľad na život mníchov spoznajú záujemcovia aj tento rok v kartuziánskom kláštore v Červenom Kláštore. V dňoch 4. až 18. júla 2021 ho predstaví dominikán páter Rafael. Už po desiatykrát pozýva na duchovný program nezisková organizácia Cyprian.Podľa riaditeľa múzea Milana Gacíka „bude tohtoročný letný duchovný program spojený s viacerými zaujímavými aktivitami". Napríklad v podobe spoločnej nočnej a rannej modlitby liturgie hodín – breviára v latinskom jazyku, svätej omše, výkladových sprievodných prehliadok starobylého kláštora rehole Kartuziánov, večernej modlitby posvätného ruženca alebo kamaldulskej korunky. Chýbať nebude vysluhovanie sviatosti zmierenia.„Zaujímavosťou letných spirituálnych aktivít na Červenom kláštore bude prítomnosť a uctenie si vzácnych relikvií svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, blahoslavenej Kataríny Emmerichovej či zakladateľa rádu premonštrátov svätého Norberta, ktoré budú vystavené v kláštornom kostole svätého Antona Pustovníka. Okrem možnosti osobného duchovného rozhovoru s pátrom Rafelom, si budú záujemci mať tiež  možnosť zakúpiť kvalitnú duchovnú literatúru k téme letných duchovných aktivít v Pieninách,“ dodáva Gacík.Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR, spravovanou neziskovou organizáciou Cyprian. História vzniku kláštora siaha do roku 1320, kedy ho založili kartuziánski mnísi ako filiálny konvent kláštora na Skale útočišťa na Spiši.V 18. storočí prešiel čiastočne stavebnými úpravami, ktoré určili jeho terajší vzhľad. Hlavnými zachovanými stavbami areálu sú gotický jednoloďový kostol, stredoveká kláštorná budova s refektárom a s krížovou chodbou, tzv. hodinová veža, hospodárske budovy a tzv. veľká klauzúra s čiastočne zachovanými domami pre mníchov. Umelecko-historicky najhodnotnejšiu výzdobu nástennými maľbami má zachovanú kostol a stredoveký refektár.Kláštor reprezentuje na Slovensku jeden z mála zachovaných príkladov monastickej architektúry kartuziánskej a kamaldulskej rehole a je významným aj v kontexte európskeho duchovného a kultúrneho dedičstva.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024