V gréckokatolíckom seminári v Prešove bola odpustová slávnosť

TK KBS, is pa, rp; ml | 31. 05. 2021 12:25Prešov 31. mája (TK KBS) Po období lockdownu a distančnej formácii ožil gréckokatolícky seminár v Prešove odpustovou slávnosťou na sviatok Najsvätejšej Trojice. Predchádzalo jej celonočné bdenie spojené s večierňou a utierňou.Program sa začal Akatistom k Svätému Duchu, po ktorom sa slova ujal piatak Michal Janočko s katechézou na tému Nový život vo Svätom Duchu. Poslucháčom postavil pred zrak svedčiaceho kresťana, ktorého okolie spozná podľa jeho života. Toto svedectvo skutočného kresťanstva vychádza z pôsobenia Ducha, ktorý svojím Zoslaním premenil aj apoštolov, z ustráchaných na odvážnych a výrečných. Takého kresťana poznať po ovocí, ovocí Ducha z listu Galaťanom, uviedol v katechéze.Vrcholom slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ, s predstavenými kňazského seminára a pozvanými kňazmi. Celú slávnosť spevom a modlitbou sprevádzali bohoslovci, aj keď v obmedzenom počte spôsobeným aktuálnou pandemickou situáciou. Tí, ktorí sa do priestorov kaplnky nevošli, sa mohli do slávenia pripojiť spolu s ostatnými divákmi TV Logos vo virtuálnom priestore livestreamu.V homílii sa prítomným rodinám a bohoslovcom prihovoril Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie. Voviedol prítomných do udalosti Zoslania, v ktorej Duch prišiel ako živel, ktorý premenil apoštolov a vyzbrojil ich mocou zhora. Predovšetkým chce pomáhať veriacim vytvárať spoločenstvo lásky a jednoty, pretože sú povolaní Bohom, ktorý je spoločenstvom, jednotou a láskou troch Božských osôb. Láska a jednota medzi veriacimi môžu presvedčiť tento svet o tom, že sú Kristovými učeníkmi.Na záver slávnosti sa vladykovi Jánovi za všetkých bohoslovcov poďakoval Michal Janočko. Nasledovalo spoločné agapé v areáli kňazského seminára vyplnené vzájomnými rozhovormi.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023