V Krásnom Brode posvätil arcibiskup Babjak nový liturgický priestor

TK KBS, is pa, rp; ml | 31. 05. 2021 11:55Prešov 31. mája (TK KBS) V nedeľu 30. mája sa v Krásnom Brode pri zrúcaninách monastierskeho chrámu baziliánov uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebrovali medzilaborský protopresbyter Ján Blaško, protoihumen otcov baziliánov Vladimír Juraj Sedláček a viacerí kňazi. Tohtoročná odpustová slávnosť bola výnimočná tým, že bola spojená s posviackou nového liturgického priestoru.V úvode slávnosti arcibiskupa a prítomných privítal Metod Bilančík. Po obradoch posvätenia nasledovala archijerejská svätá liturgia, počas ktorej vladyka Ján v homílii povzbudil veriacich, aby sa v živote usilovali nadobudnúť dary a ovocie Svätého Ducha a nechali sa ním viesť. Na základe príkladu jednej rehoľnej sestričky z Ruska povzbudil veriacich, aby vyprosovali spásu svojim blízkym a usilovali sa s nimi, už tu na zemi žiť v láske.V závere svätej liturgie sa protoihumen poďakoval vladykovi za posvätenie liturgického priestoru a za jeho prítomnosť na odpustovej slávnosti a povzbudivé slová v homílii. Vladyka Ján poďakoval otcom baziliánom za výstavbu nového dôstojného liturgického priestoru a že sa starajú o pútnické miesto.Slávnosť bola ukončená myrovaním. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa svätá liturgia slávila v novoposvätenom liturgickom priestore za hojného počtu domácich, ale aj veriacich z blízkeho okolia.Popoludní arcibiskup Ján v sprievode kňazov navštívil vo Výrave Vasiľa Daceja, titulárneho arcidekana. Duchovný otec Vasiľ je služobne najstarším kňazom v Prešovskej archieparchii. V marci tohto roku slávil 65. výročie kňazstva. Pôsobil vo farnostiach Vislanka, Slavkovce, Podhoroď či Helcmanovce. Ako rodák z Výravy je na odpočinku v miestnom centre sociálnych služieb.

Vyrava, Babjak, Dacej

V rozhovore spoločne s vladykom spomínali na roky kňazstva a na význam jednoty cirkvi. Vladyka zaželal otcovi Vasiľovi veľa Božích milostí, pevného zdravia a udelil jemu aj prítomnému personálu archijerejské požehnanie.TK KBS informovali René Fečko a Vladimír Noga
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023