V Nitre odprevadili do večnosti zosnulého kanonika Jozefa Dvorského

TK KBS, tu; ml | 29. 05. 2021 19:30Foto: Archiv BU

Nitra 29. mája (TK KBS) Za účasti najbližších príbuzných, členov Saleziánskej rodiny na Slovensku a známych, odprevadili do večnosti a naposledy sa rozlúčili so zosnulým donom Jozefom Dvorským, SDB, ktorý odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 26. mája 2021 v 73. roku života a v 43. roku kňazstva.Zádušnú svätú omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom, rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, biskupom – ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom, provinciálom Saleziánov na Slovensku donom Petrom Timkom, veľprepoštom katedrálnej kapituly Mons. Štefanom Vallom, kanonikmi a ďalšími kňazmi saleziánmi.Už v úvode zádušnej bohoslužby nitriansky biskup Viliam Judák vyslovil slová vďaky zosnulému za jeho kňazskú službu, jeho užitočné pôsobenie a zásluhy o rozvoj miestnej Cirkvi na všetkých miestach, kde pôsobil v rámci Nitrianskej diecézy.V homílii sa prítomným prihovoril biskup Stanislav Stolárik, ktorý vyzdvihol osobnostné, ľudské a kňazské vlastnosti zosnulého a spomínal na jeho vyzrievanie ako bohoslovca, kňaza, saleziána a jednoduchého a pokorného, skromného a kňazskému povolaniu oddaného služobníka Cirkvi. Na záver svätej omše sa zo zosnulým vo svojich príhovoroch rozlúčili aj provinciál saleziánov don Peter Timko a veľprepošt katedrálnej kapituly Mons. Štefan Vallo.Obaja poďakovali za dobrý príklad a službu, ktorú don Jozef oddane a verne vykonával či už pre saleziánov na Slovensku, alebo pre Nitriansku kapitulu ako kanonik – penitenciár – ľudovo povedané spovedník v Nitre.Záverečné pohrebné obrady nad kanonickou kryptou na Nitrianskom hrade vykonal biskup František Rábek a ostatky boli uložené do krypty, kde odpočívajú nitrianski katedrálni kanonici.Po skončení pohrebných obradov si mali možnosť najbližší príbuzní v modlitbe uctiť pamiatku zosnulého priamo v kanonickej krypte.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022