V Záhrebe pochovali bývalého rektora Pápežského ruského kolégia v Ríme

TK KBS, tske, isu; ml | 26. 05. 2021 16:32Záhreb 26. máj (TK KBS/TSKE) V Záhrebe sa v pondelok rozlúčili so zosnulým pátrom Antonom Lozukom SJ, jezuitom, kňazom a pedagógom. Gréckokatolícku cirkev zo Slovenska, ako aj jeho rímskych študentov zastupoval na pohrebných obradoch v Záhrebe archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie.Dlhoročný predstavený Pápežského ruského kolégia Russicum v Ríme zomrel vo veku 73 rokov 20. mája. V kolégiu pôsobil ako vicerektor i rektor. Bol tiež vedúci speváckeho zboru pri chráme sv. Antona Pustovníka pri kolégiu a predovšetkým ako človek a kňaz skromného srdca formoval aj mnohých kňazov zo Slovenska. Vo Večnom meste za neho slúžili zádušnú bohoslužbu v nedeľu.Anton Lozuk sa narodil 3. mája 1949 v Kovačevci pri Plehane ako druhé z ôsmich detí vo veriacej rodine Stjepana a Marije (rodená Rehlicki). Jeho otec mal ukrajinský pôvod a pochádzal z ukrajinskej gréckokatolíckej emigrácie, ktorá prišla za prácou na územie bývalej Juhoslávie. Jeho mama bola Poľka. Vyrastal v Slavónskom Brode.Po základnej škole v Slavónskom Brode navštevoval Interdiecézny seminár v Záhrebe. V roku 1970 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Vyštudoval teológiu na Filozoficko-teologickom ústave Spoločnosti Ježišovej v Záhrebe. Za kňaza bol vysvätený v roku 1977 v Záhrebe. V roku 1982 získal magisterský titul v odbore fundamentálna teológia na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a v roku 1986 získal magisterský titul v odbore gregoriánsky spev na Pápežskom inštitúte pre cirkevnú hudbu v Ríme.Bol pedagógom v biskupskom seminári v Dubrovníku, profesorom hudby na Arcibiskupskom klasickom gymnáziu v Záhrebe, na Filozofickom a teologickom ústave v Záhrebe a na jezuitskom klasickom gymnáziu v Osijeku. Potom zastával zodpovedné funkcie ako pedagóg jezuitských nováčikov v Splite (2000 - 2006) a prorektor (2009 - 2013) a rektor (2013 - 2017) na Pápežskom ruskom kolégiu Russicum v Ríme. Po návrate do provincie bol do roku 2020 predstaveným jezuitskej komunity a farárom farnosti sv. Petra v Belehrade. Nakoniec bol kvôli zdravotným problémom preložený do komunity v Osijeku. Zomrel v nemocnici v Záhrebe, kde ho hospitalizovali kvôli zdravotným problémom.Ľudia, ktorí ho poznali, ho charakterizovali ako skromného, rozvážneho a duchovného človeka. Bol známy ako obľúbený  exercitáror, duchovný vodca a predovšetkým ako veľký milovník hudby a hudobný pedagóg.-

Zdroje: TSKE a www.isusovci.hr
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023