Klub kresťanských lekárov v Bratislave sa stretne dištančnou formou

TK KBS, kklz; ml | 26. 05. 2021 10:30Bratislava 26. mája (TK KBS) Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava pozýva na ďalšie pravidelné mesačné stretnutie. Už 88. stretnutie sa uskutoční dnes od 16:00. Bude na tému "Problém úprav genómu“. Cez platformu zoom vystúpi prof. Jozef Glasa.Stretnutia klubu sa konajú už od roku 2011. Tradične začínajú svätou omšou pre zdravotníkov, tentoraz sa pre pandémiou nekoná. Pokračujú Dialógmi Klubu formou odbornej prednášky, besedy a neformálneho priateľského stretnutia s malým občerstvením vo veľkej posluchárni Onkologického ústavu sv. Alžbety.Tentoraz je v programe krátky duchovný program, prezentácia, diskusia a modlitba s požehnaním.  Stretnutia sa konajú pod záštitou Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Zároveň jeho organizátori spolupracujú s Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave. Témy stretnutí je možné nájsť na stránke www.kklz.skNa stretnutiach sú vítaní nielen lekári/lekárky, sestry a všetci pracovníci v zdravotníctve, študenti a študentky zdravotníckych odborov - ale aj všetci záujemcovia o preberané témy a pacienti.-

Zdroj: kklz.org
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024