ACM v Košiciach pripravilo online turičnú duchovnú obnovu o radosti

TK KBS, jku, ml; pz | 25. 05. 2021 11:03Košice 25. mája (TK KBS) Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravilo v nedeľu 23. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, online turičnú duchovnú obnovu na tému „Radosť v Duchu Svätom“ pre mladých, ale aj pre všetkých veriacich, ktorí mali záujem. Modlitbu chvál počas duchovnej obnovy viedlo spoločenstvo mladých Mahaim z Košíc – Podhradovej.Duchovnú obnovu viedol moderátor ACM v Košiciach Ján Kulan. V úvode zdôraznil potrebu radosti v každodennom živote: „Radosť je každodennou súčasťou nášho života i základnou ľudskou príjemnou emóciou. Tešíme sa z nového dňa. Mladí ľudia zažívajú radosť zo zaľúbenia, vzťahu a neskôr zo svadby. Rodičia sa tešia z narodenia dieťaťa. Tešíme sa z pracovných či osobných úspechov. Máme radosť z prežívania priateľských vzťahov a zo vzťahu s Pánom Bohom v prežívaní viery. Vždy je nejaký dôvod na radosť.“Ďalej predstavil z psychologického hľadiska emóciu radosti, ktorá napĺňa človeka pokojom, vďačnosťou a je vždy dôsledkom prijatej i darovanej lásky. Spomenul aj príbuzné emócie k radosti ako je potešenie, eufória, neha, sympatia, obdiv, úžas či nadšenie. Priblížil aj radosť rôznych biblických postáv v Starom a Novom zákone. Zdôraznil, že aj samotné slovo evanjelium znamená radostná zvesť či posolstvo, ktoré priniesol Ježiš Kristus celému ľudstvu.Pozastavil sa nad niektorými radostnými momentmi z Ježišovho života, keď prežíval radosť z obrátenia hriešnikov a z pomoci druhým, keď uzdravoval, radosť učeníkov z Ježišovho zmŕtvychvstania či zoslania Ducha Svätého. V závere zamyslenie poukázal na radosť ako jedno z ovocia Ducha Svätého (porov. Gal 5, 22) a na výzvu sv. apoštola Pavla neustále sa radovať v Pánovi (porov. Flp 4, 4). Pridal aj myšlienky sv. Jána Pavla II a sv. matky Terézie z Kalkaty o radosti.Po skončení zamyslenia o radosti ponúkol účastníkom duchovnej obnovy otázky o radosti a krátky čas na zamyslenie. Potom zodpovedal na otázky, ktoré položili účastníci prostredníctvom aplikácie SLiDo. Duchovná obnova sa zakončila moderovanou eucharistickou adoráciou s piesňami chvál a záverečným požehnaním.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023