Biskupská primícia Petra Beňa aj s prvou birmovnou slávnosťou v Nitre

TK KBS, tu, ml; pz | 25. 05. 2021 10:25Foto: Marek Mucha

Nitra 25. mája (TK KBS) Po prvýkrát ako pomocný nitriansky biskup v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, a po prvýkrát ako ten, ktorý vysluhuje sviatosť birmovania dospelým birmovancom vstúpil do starobylého presbytéria  srdca Nitrianskej diecézy po mesiaci od biskupskej vysviacky v Skalke nad Váhom nový pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo.V prítomnosti nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, sekretára apoštolskej nunciatúry Svätej Stolice na Slovensku Mons. Andrija Jevčuka, veľprepošta Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefana Valla, kapitulných kanonikov a ďalších kňazov celebroval slávnostnú svätú omšu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.Počas slávnosti udelil sviatosť kresťanskej dospelosti 12 birmovancom z farností Nitra – Horné Mesto, Nitra  – Dolné Krškany a  Nitra – Chrenová, ktorí ako 12 apoštoli, symbolicky reprezentovali všetkých birmovancov, ktorí budú sviatosť birmovania prijímať v tomto období na území miestnej cirkvi, akou je aj Nitrianska diecéza.Vo svojej prvej biskupskej homílii počas birmovnej slávnosti v Nitre sa pomocný biskup Beňo birmovancom a prítomným veriacim prihovoril v myšlienkach, v ktorých ozrejmil význam, či zmysel birmovnej slávnosti, darov Ducha Svätého, ale aj záväzkov, ktoré z toho plynú pre každého, kto túto sviatosť prijíma. Uvažoval nad skutočnosťou v aktuálnej realite ako alebo prečo je táto sviatosť prijímaná birmovancami v súčasnosti tak, ako je prijímaná. Upriamil pozornosť na dary Ducha Svätého, ktoré formujú život človeka – kresťana, pričom poukázal na to, čím človek bráni prijímaniu týchto darov.Pozval preto birmovancov k tomu, aby vnímali ovocie darov Ducha Svätého, z ktorých tým najpodstatnejším je láska, ale nie len tá emotívna, ale láska živá, ktorá je rozhodnutím aj záväzkom, láska ktorá mení, ktorá formuje, či motivuje kresťana k dobrému príkladu v osobnom živote, aj v šírení evanjelia. Preto im v závere svojho príhovoru odkázal: „Želám vám, aby ste aj vy vo svojom živote túto lásku našli, aby ste ju objavili, aby ste ju vedeli žiť a aby ste sa s ňou vedeli rozdávať svojim bratom a sestrám a verte, budete šťastní“.Záver liturgickej slávnosti patril poďakovaniu birmovancov biskupovi Petrovi Beňovi za vyslúženie sviatosti kresťanskej dospelosti, ale aj pozdravnému príhovoru v mene apoštolského nuncia Svätej Stolice Mons. Giacoma Guida Ottonella, ktorý predniesol sekretár nunciatúry Mons. Andrij Jevčuk.Oboje charakterizovali prejavy vďaky za ochotu biskupa Beňa k biskupskej službe, k vyslúženiu sviatosti birmovania a želaní Božieho požehnania do ďalšieho pastoračného pôsobenia v záujme prehlbovania a duchovného rozvoja života Cirkvi na území Nitrianskej diecézy.Duchovný zážitok z birmovnej slávnosti a biskupskej primície umocnil aj hudobný výkon katedrálneho zboru Psalite Deo pod vedením katedrálneho regenschoriho Vladimíra Kopca, a tiež Nitrianskeho komorného orchestra, ktorý na vystúpenia počas liturgických slávení získal prostriedky z Fondu na podporu umenia.Slávenie Turíc bude novému pomocnému nitrianskemu biskupovi Mons. Petrovi Beňovi každoročne pripomínať začiatok jeho verejného účinkovania v novom postavení na Nitrianskom hrade.Turíčnu nedeľu večer zavŕšil predsedaním spoločnej modlitbe slávnostných vešpier v katedrále – Bazilike sv. Emeráma za účasti aj nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka.  Prítomní boli aj veľprepošt a kanonici Nitrianskej kapituly, kuriálni kňazi a bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára sv. Gorazda. Vešpery sprevádzali spevy Scholy Cantorum  a katedrálneho zboru Psalite Deo.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021