Duch Svätý nám prináša nekonečné bohatstvo Boha, vraví kňaz Chrvala 

TK KBS, och, ml; pz | 23. 05. 2021 08:35Bratislava 21. mája (TK KBS) Duch Svätý nám zjavuje a priamo prináša nekonečné bohatstvo Boha, ktoré môže napĺňať naše životy, vraví kňaz Ondrej Chrvala. „V čase pandémie nám prítomnosť Ducha Svätého v nás môže dať ešte jednu neoceniteľnú výhodu. Vďaka Duchu Svätému prebýva Boh v mojom srdci, vždy je tu, nie je vzdialený, môžem s ním hovoriť kedykoľvek,“ spomína správca farnosti Abrahám, ktorý sa venuje téme nových komunít v Katolíckej cirkvi. Tlačová kancelária KBS s ním hovorí pri príležitosti Sviatku Zoslania Ducha Svätého. - Prečo je dôležité vnímať, že tu máme Ducha Svätého? Ježiš pred svojím odchodom povedal svojím učeníkom silné slová: "Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám." (Jn 16, 7) Prítomnosťou Ducha Svätého je nám teda Boh bližšie, ako keď Ježiš chodil po tejto zemi, vyučoval a uzdravoval! Aby sme tomu porozumeli, pripomeňme si krátko, ako Trojjediný Boh pôsobí v živote kresťana. Predovšetkým sa po celý Starý zákon zjavuje ako mocný a jediný Boh, ale predovšetkým milosrdný a milujúci Otec. V plnosti času posiela svojho Syna Ježiša Krista, druhú Božskú osobu, aby sa stal Emanuelom - Bohom s nami - a zjavoval nám priamo dobrotu Boha Otca - vo vyučovaní, uzdravovaní a zázrakoch a predovšetkým v diele Vykúpenia. Keď dokončí svoju úlohu na Zemi, odchádza k Otcovi a zasadne na trón svojej slávy. Odtiaľ zosiela svojím učeníkom (čiže dnes aj nám) Ducha Svätého, ktorý prebýva v nich ako v chráme a priamo ich "pripája" na nadrirodzený duchovný život v Bohu. - Ako by sme to mohli povedať ľudskými slovami? Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať: V Otcovi je Božia láska nad nami a všade okolo nás; v Synovi je veľmi blízko pri nás, vedľa nás; a v Duchu Svätom prebýva priamo v nás, v našom srdci.- Čo môže dnes povedať Duch Svätý ľuďom?Duch Svätý nám zjavuje a priamo prináša nekonečné bohatstvo Boha, ktoré môže napĺňať naše životy. Mohli by sme hovoriť a Jeho účasti na stvorení, teda že napĺňa celú zem a všetkých ľudí; mohli by sme hovoriť o jeho pôsobení milosti, teda že dáva zvláštnu blízkosť k Bohu a Jeho dary tým, ktorí ho zvlášť prijali a rozhodli sa preňho, teda kresťanom; mohli by sme hovoriť, že dáva plnosť života, ktorý je viac a plnší, ako život, ktorý prežívame tu na zemi, a pritom tento plný život môžeme v zárodku prežívať už tu na zemi.- Ako sa nás môže dnes Duch Svätý dotýkať?Ak hovoríme o dnešku, myslím, že Duch Svätý sa nás môže zvlášť dotýkať v troch oblastiach.Prvou je to, že je Duchom pravdy. V dnešnej dobe zmätku, protichodných informácií a klamlivých správ a nás Duch napája na Božiu pravdu a priamo v mojom srdci mi pripomína, čo nás učí Písmo a učiteľský úrad Cirkvi. Pravdy, ktoré dostávam zvonka, mi svojou milosťou osvetľuje zvnútra.Druhou je prozreteľnosť. Svet sa nevyvíja náhodou, Boh má s týmto svetom svoj presný plán a v pôsobení Ducha Svätého spoznávame, že tento plán napreduje a napĺňa sa. A žiadne ľudské plány, ktoré odporujú Božiemu plánu, sa nevydaria, hocijako hrozivo môžu v niektorom bode dejín vyzerať. Stačí si spomenúť na Rímsku ríšu, Hitlerove plány alebo komunizmus. Naopak, Duch pôsobí možno ticho, ale mocne a je nezadržateľný. Ak máme obavy ohľadne našej budúcnosti, môžeme sa oprieť práve o Božiu prozreteľnosť a Jeho múdrosť v napĺňaní Jeho plánu lásky.Treťou oblasťou je úžasná vlastnosť Ducha: jednota v rôznosti. Dnes sa často nejaká skupina ľudí uzavrie do seba a až agresívne sa vyhraní voči iným skupinám. Duch Boží však nevytvára uniformitu, ale naopak, veľkú rôznorodosť. A napriek tomu práve túto rôznosť privádza do nádhernej symfónie, v ktorej každý nástroj vynikne práve preto, že je originálny, a zároveň spoluvytvára spoločnú hudbu, ktorá by bez neho nebola úplná. Duch Svätý búra múry, ktoré sme si vystavali, a pozýva nás do dialógu a úcty práve v tom, že sme rozdielni, a predsa v jednote.- Zažívame však čas pandémie. Akou inšpiráciou v tejto súvislosti môže byť?Inšpiráciou môže byť aj v tom, čo som už písal: pravda o nebeských skutočnostiach uprostred protichodných inofmácií a dôvera v Jeho prozreteľnosť uprostred strachu z budúcnosti. No v čase pandémie nám prítomnosť Ducha Svätého v nás môže dať ešte jednu neoceniteľnú výhodu. Ak vďaka Duchu Svätému prebýva Boh v mojom srdci, vždy je tu, nie je vzdialený, môžem s ním hovoriť kedykoľvek. Aj v izolácii, karanténe, v nedostatku kontaktov, ktoré obmedzujeme kvôli ochrane nás aj blízkych pred nákazou. V Duchu Svätom môžem hovoriť s Bohom priamo tu a teraz. A zároveň v Duchu Svätom som spojený s Božou láskou k celému svetu, ku každému trpiacemu a umierajúcemu; a môžem svojou modlitbou žehnať tým, ktorí od toho istého Ducha čerpajú posilu vo svojom boji.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024