V Kostole Svätej rodiny v Petržalke bude opäť 40-hodinová adorácia

TK KBS, jvi, ml; pz | 21. 05. 2021 12:08Bratislava - Petržalka 21. mája (TK KBS) Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť pozýva na modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie, na tzv. „Štyridsaťhodinovku“ (Le Quarantore) v očakávaní Turíc a v príprave na sviatok svätého Filipa Nériho (26. máj). Adorácia sa uskutoční oddnes, piatku 21. mája od 15:00 do turíčneho nedeľného rána o 7:00 v Kostole Svätej rodiny v Petržalke.Spoločným úmyslom modlitby v spojení so Svätým Otcom bude ukončenie pandémie a obnova spoločenského života. Svätý Filip Néri mal zvláštnu úctu k tretej božskej Osobe Najsvätejšej Trojice a denne sa k nemu obracal vrúcnou modlitby za jeho dary a milosti. Na Turíce 1544 trávil noc modlitby v Katakombách a udial sa veľký zázrak božskej prítomnosti Ducha Svätého a zázračného zväčšenia jeho srdca. Od tej chvíle mal nadprirodzené búšenie srdca.Posvätný čas 40-hodinovej eucharistickej adorácie pred Turícami je príležitosťou nechať si zväčšiť srdce Duchom Svätým na príhovor svätého Filipa Nériho: „Láska zväčšuje srdce“ (svätá Terézia z Lisieux). Je to zároveň možnosť zotrvať v modlitbe na konci veľkonočného obdobia, keďže to tento rok nebolo možné pri adorácii v Božom hrobe.Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Néri. Táto modlitba 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Svätý Filip Néri sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.Bratislava, Quarantore, adoracia, plagat  TK KBS informoval Juraj Vittek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023