Začína sa Ignaciánsky jubilejný rok, v Pamplone ho otvorí páter Arturo Sosa

TK KBS, RV, jb; rp | 19. 05. 2021 14:46Španielsko 20. mája (RV) V Pamplone na severe Španielska vo štvrtok 20. mája slávnostne otvoria Ignaciánsky jubilejný rok s mottom „Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“. Príležitosťou je 500. výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly po jeho zranení nohy guľou z kanóna pri obrane pevnosti Pamplona.Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa Abascal otvorí jubileum pri svätej omši v Pamplone, ktorej bude o 18. hodine predsedať miestny biskup Mons. Francisco Pérez González. Slávnosť bude možné sledovať v internetovom strímingu.Rehoľa jezuitov slávi jubileum v spojení s celou Cirkvou ako príležitosť prehĺbenia sa v duchovnom živote a apoštolskom eláne, opierajúcom sa o metódu ignaciánskych duchovných cvičení a duchovného rozlišovania. Práve duchovné cvičenia sú živým pokladom, ktorý slúži vnútornému obráteniu a duchovnému rastu nespočetných kresťanov na ich ceste nasledovania Krista v rozličných formách povolania. Zranenie v boji bolo pre baskického šľachtica s pôvodným menom Iñigo López de Oñaz y Loyola štartovacím bodom cesty obrátenia, ktorá viedla cez náročné momenty zápasu o fyzické prežitie, ale i cez chvíle nudy počas rekonvalescencie, ktorá sa pre neho stala akýmsi osobným „lockdownom“. Práve v tej dobe sa ho Boh dotkol pri čítaní Života Krista od Ludolfa Saského a Zlatej legendy s krátkymi životopismi svätých od Jakuba de Voragine. Po týchto knihách siahol Ignác z dlhej chvíle, keď mu nedokázali priniesť žiadny z vtedajších „bestsellerov“ o rytierstve a dvorných zápletkách. Objav rozlišovania vo vlastnom vnútri medzi dvoma typmi túžob - po svetskej sláve a po službe Večnému Kráľovi - ho viedol k prehodnoteniu dovtedajšieho života a rozhodnutiu sa pre radikálnu chudobu, apoštolát a štúdium. Výsledkom bolo vytvorenie apoštolskej skupiny „priateľov v Pánovi“ a neskôr založenie rehole Spoločnosti Ježišovej.Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý potrvá do sviatku sv. Ignáca 31. júla 2022, vo svojom priebehu pripomenie aj 400. výročie kanonizácie sv. Ignáca. Svätorečený bol spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu 12. marca 1622 pápežom Gregorom XV., po ktorom nesie meno aj známa Gregoriánska univerzita.Pred vstupom do Ignaciánskeho jubilejného roka sa generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa obrátil v liste na všetkých členov rehole, aby stredobodom ich prežívania Ignaciánskeho roka bola výzva „umožniť Pánovi pracovať na našom obrátení, ako nás k tomu inšpiruje Ignácova osobná skúsenosť“. V zodpovednosti za odovzdávanie charizmy sv. Ignáca ďalším generáciám vyzýva generálny predstavený všetkých členov rehole k rozvíjaniu „širokej a hlbokej kultúry nových povolaní“. Ignaciánsky jubilejný rok na SlovenskuNa Slovensku, kde má rehoľa jezuitov bohatú históriu i súčasnosť, sa vstup do jubilea nesie v duchovno-umeleckom štýle. V sobotu 15. mája sa pri lutnovom koncerte s úryvkami z Ignácovej autobiografie prenášanom z Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa  v Bratislave prihovoril aj provinciál Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Jozef Šofranko SJ. Motto jubilejného roka „Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“ je podľa jeho slov výzvou pre každého kresťana dnes rovnako ako v čase sv. Ignáca.Vo štvrtok 20. mája bude otvorenie Ignaciánskeho jubilejného roka spojené s požehnaním „Ignaciánskej cesty“ v parku Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove. Eucharistickej slávnosti v kaplnke pod Kalváriou bude predsedať prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.Slovenskí jezuiti sa na prahu jubilejného roka tešia aj zo svojho novokňaza pátra Martina Benka, ktorý bude sláviť primície v nedeľu 4. júla v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Košiciach.Úctu k predchodcom prejavili slovenskí jezuiti nedávnym prenesením telesných pozostatkov piatich osobností rehole do jezuitskej hrobky v Ružomberku. Ide o členov rehole, ktorí zomreli v dobe náboženskej neslobody v 70. rokoch a boli pochovaní na  cintoríne v Beckove: pátri Rudolf Mikuš, Ján Gallas, Štefan Polóny, Ľudovít Eiselle a brat Vojtech Kulšický. Knižný rozhovor „Na ceste s Ignácom“V súvislosti s Ignaciánskym jubilejným rokom hodno spomenúť, že začiatkom mája vyšla vo viacerých jazykoch kniha „Na ceste s Ignácom“. Ide o knižný rozhovor pátra Artura Sosu so španielskym novinárom Daríom Menorom. Okrem svojej osobnej skúsenosti jezuitu v ňom páter Sosa predstavuje aj apoštolské preferencie, ktoré si Spoločnosť Ježišova zvolila na obdobie najbližších desiatich rokov s potvrdením zo strany pápeža Františka.Štyri zvolené priority sú nasledovné: 1. Ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom Duchovných cvičení a rozlišovania; 2. Kráčať s chudobnými, vyhnancami sveta, tými, ktorých dôstojnosť bola porušená, v poslaní zmierenia a spravodlivosti; 3. Sprevádzať mladých ľudí pri vytváraní budúcnosti naplnenej nádejou; 4. Spolupracovať pri starostlivosti o náš spoločný dom.Dodajme, že k misii jezuitov patrí aj služba informovania o dianí v centre univerzálnej Cirkvi prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu a udržiavanie živého kontaktu veriacich s každodenným magistériom Svätého Otca. Slovenskí jezuiti sú na tomto poli činní od roku 1947 až dodnes, keď má Vatikánsky rozhlas multimediálny charakter a je známy aj cez svoj portál Vatican News.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023