Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitra bude prezentovať nový erb

TK KBS, msi, ml; pz | 19. 05. 2021 09:41Nitra 19. mája (TK KBS) Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitra bude prezentovať nový erb. „Pôvodná symbolika, ktorá vznikla pri obnove kňazského seminára v roku 1990 bola nahradená novým erbom, ktorý rešpektuje heraldické požiadavky,“ informoval vicerektor Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre Miroslav Šidlo. Autorom heraldického návrhu a kresby je doc. Miroslav Glejtek, vysokoškolský pedagóg, historik a heraldik, ktorý je aj heraldickým konzultorom Konferencie biskupov Slovenska.Popis erbuV červenom štíte modrá pažiť so strieborným zvlneným brvnom a modré ľavošikmé brvno so strieborným lemom, preložené troma zlatými hviezdami, prekryté strieborným kostolom. Vľavo z pažite vyrastá zlatá berla. Na hornom okraji štítu strieborná kniha so zlatou oriezkou s čiernymi literami gréckej abecedy – alfa a omega. Pod štítom strieborná, červeno podšitá stuha, s mottom: VIRTUTI ET SCIENTIAE.Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbuModrá pažiť so strieborným zvlneným brvnom pochádzajú z erbu nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdödiho, ktorý vybudoval základy diecézneho kňazského seminára. Zvlnené brvno zároveň evokuje rieku Nitru, ktorá tečie v blízkosti Nitrianskeho hradu. Ľavošikmé modré brvno s troma zlatými hviezdami pochádza z erbu nitrianskeho biskupa Jána Gustíniho, ktorý sa výrazne zaslúžil o dobudovanie seminára. Strieborná sakrálna budova pripomína katedrálu na Nitrianskom hrade - kolísku kresťanstva na Slovensku.Zlatá biskupská berla pripomína sv. Gorazda, žiaka sv. Cyrila a Metoda, ktorý pochádzal z okolia Nitry, a podľa ktorého seminár nesie svoj názov. Kombinácia použitých tinktúr zároveň rešpektuje farebnosť erbu Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý stál pri obnovení kňazského seminára v moderných dejinách (od r. 1990). Kniha s písmenami alfa a omega, spolu s mottom pripomínajú, že kňazský seminár je inštitúciou zasvätenou vzdelávaniu a vede.TK KBS informoval Miroslav Šidlo
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024