Budúci novokňaz Borovský: Mojím snom je stať sa svätým kňazom

TK KBS, bbo, ode, ml; pz | 18. 05. 2021 15:02
Rím 18. mája (TK KBS) Rodák zo Slovenska Branislav Borovský z Prelatúry Opus Dei príjme sviatosť vysviacky v sobotu 22. mája 2021 v Ríme. Spolu s ďalšími 26 členmi prelatúry ho vysvätí za kňaza osobný tajomník emeritného pápeža Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gänswein. Prenos vysviacky bude možné pre pandémiu sledovať na stránke www.opusdei.sk.  Nasledujúci deň, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, bude sláviť primičnú svätú omšu o 9:30 v bazilike sv. Apolinára v Ríme. Ak to umožnia pandemické opatrenia, na Slovensku bude mať primičnú svätú omšu 30. mája 2021 v Bratislave. „Udivuje ma, že Boh dáva krehkým ľuďom moc konať v osobe Ježiša Krista. Najmä slúžiť svätú omšu a odpúšťať hriechy," hovorí v rozhovore vo videu, ktorý zverejnila na stránke Prelatúra Opus Dei. Na živote diakona ho prekvapuje to, „akým otcovským spôsobom sa Boh o mňa stará. A že doslova žijem v jeho rukách pokojne a radostne. Šesť mesiacov medzi diakonskou a kňazskou vysviackou prebieha v duchu intenzívnej prípravy na kňazstvo. Absolvujeme prednášky, hodiny, duchovné obnovy, atď, ktorých cieľom je pripraviť nás na túto službu," priznáva v rozhovore rodák z Bratislavy. Vyštudoval manažment a právo. Po absolvovaní práva začal štúdium teológie najprv v Ríme, neskôr v Pamplone (Španielsko). „Mojím snom je stať sa svätým kňazom, to jest človekom úplne oddaným Bohu, a zároveň úplne otvoreným pre službu druhým ľuďom. Počas uplynulých rokov som sa stretol s mnohými príkladnými kňazmi.  Mojím snom je snažiť sa žiť a bojovať o svätosť ako oni," uviedol v rozhovore budúci novokňaz. V súčasnosti býva v Pamplone a pracuje na doktoráte z teologickej dogmatiky na Navarrskej Univerzite. Po kňazskej vysviacke sa vráti do Španielska, aby tam dokončil doktorské štúdium a uzatvoril rôzne projekty, ktoré tam má otvorené. „Začiatkom júla pôjdem do niektorého španielskeho mesta na tzv. praktiká, to znamená, že budem slúžiť svätú omšu, spovedať, kázať, rozprávať sa s ľuďmi v duchovnom vedení s cieľom priblížiť ich bližšie Bohu," uviedol Branislav Borovský. 

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024