Pastoračné smernice pre lokálne SDM vyšli v deň narodenín sv. Jána Pavla II.

TK KBS, RV, zk; rp | 18. 05. 2021 14:51Vatikán 18. mája (RV) V utorok 18. mája, symbolicky v deň 101. výročia narodenia zakladateľa Svetových dní mládeže sv. Jána Pavla II., predstavilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život svoj nový dokument: „Pastoračné smernice pre slávenie Svetového dňa mládeže v partikulárnych cirkvách“.Ako zaznelo pri prezentácii dokumentu v strímingu z vatikánskeho tlačového strediska, ide tu o snahu pomôcť biskupským konferenciám, diecézam, eparchiám, hnutiam i samotným mladým. Diecézne SDM, ktoré sa budú od tohto roka sláviť každoročne na Sviatok Krista kráľa, čiže v poslednú nedeľu liturgického roka, chce Cirkev „naplno prežívať ako slávnosť pre mladých a s mladými“.„SDM slávené v každej partikulárnej cirkvi má obrovský význam a hodnotu nielen pre mladých, ktorí žijú v danom regióne, ale pre celú miestnu cirkevnú komunitu“, píše sa v dokumente.Sekretár Dikastéria pre laikov, rodinu a život Alexandre Awi Mello na tlačovej konferencii zdôraznil, že medzinárodné SDM, ktoré sa koná každé tri roky, a jeho lokálna forma, „sa živia navzájom“:„Medzinárodná dimenzia rozširuje horizonty mladých a otvára ich pre univerzálne bratstvo. Lokálne SDM, pre geografickú a fyzickú blízkosť, ktorá sa u nich predpokladá, môžu ľahšie viesť mladých ľudí k zaangažovaniu sa, napríklad pre pozitívnu zmenu v spoločnosti, v ktorej žijú, a zvýšiť ich pocit spolupatričnosti.“Cieľom dokumentu rozdeleného do šiestich kapitol je povzbudiť partikulárne cirkvi  k ďalšiemu objavovaniu potenciálu diecéznych či eparchiálnych slávení SDM. Má tiež prebudiť pastoračnú kreativitu a fantáziu pri ich organizovaní a skutočný protagonizmus mladých. Ďalším kľúčovým slovom dokumentu je dôvera vložená v mladého človeka. Keď ju mladí pocítia, má moc zmeniť ich život, povedala v osobnom svedectve pracovníčka dikastéria Dorota Abdelmoula.V Tlačovom stredisku Svätej stolice vystúpili aj dvaja zástupcovia mladých. Ako uviedla 26-ročná pracovníčka Medzinárodného centra mladých v Ríme Maria Lisa Abu Nassar pochádzajúca z Nazaretu, SDM sú príležitosťou pre vytváranie vzťahov a dialógu medzi mladými z rôznych národov a kontinentov, čo je veľmi potrebné aj v tomto čase konfliktov prebiehajúcich vo Svätej zemi.24-ročný bohoslovec z Angoly Gelson Fernando Dinis zas poukázal na veľký prínos lokálnych SDM pri rozlišovaní osobného životného povolania, ako to bolo aj v jeho prípade.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023